top of page
צל
באנר הסרת איטום או גג בחורף בפרויקט תמ"א 38 – איך נערכים?

הסרת איטום או גג בחורף בפרויקט תמ"א 38 – איך נערכים?

אני יזם של פרויקט תמ"א 38 חיזוק. הקבלן המבצע הודיע לי כי בשל אילוצי ביצוע ותזמון של הפרויקט, בכוונתו להסיר את האיטומים בתקופת החורף. כיצד נוכל להיערך נכון מבחינת הביטוח?

התשובה
הסרת איטומים וחשיפת גגות בפרויקטים להתחדשות עירונית בחורף היא סוגיה נפוצה אליה התייחסתי לא אחת (אתם מוזמנים לקרוא מאמר מקצועי שפרסמתי על הנושא באתר מגדילים וכן תכנים חשובים באתר זה, ראו כאן וכאן).


לצערי, רבים מהקבלנים והיזמים בישראל אינם מודעים לכך שנזקי חורף באתר בנייה עלולים להיות מוחרגים מכיסוי בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות. זאת משום שהם יכולים להיחשב על ידי חברת הביטוח כ"נזקים צפויים מראש", שכן גשמים ורוחות הינם "צפויים" בחורף.

המשמעות היא שהסרת איטומים בחורף, גם אם בשל אילוצי תזמון או ביצוע, עלולה להתפתח לכדי אירוע ללא כיסוי ביטוחי. הן מבחינת נזקים שייגרמו לרכוש והן מבחינת נזקים עקיפים כדוגמת עיכוב בלוחות זמנים והשלכותיו (נושא סבוך בפני עצמו(. הפתרון לסוגיה טמון אפוא בכמה נקודות זמן:

  • תכנון נכון של לוחות זמנים והימנעות מהסרת איטומים או חשיפת גגות בחורף.

  • הסרת איטומים וחשיפת גגות רק תוך קבלת ייעוץ מקצועי ומתן פתרונות הנדסיים נאותים למניעת נזקי גשם ותיאומם עם חברת הביטוח, וכן ביצוע תיעוד מלא של הפעולות שבוצעו.

  • לאחר האירוע – במידה שהבניין נפגע יש לבדוק האם הסופה הייתה "חריגה בעוצמתה" ועל כן "בלתי צפויה".
     

בשלב ראשון, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם נזקי חורף היא הקדמת תרופה למכה. קרי, תכנון לוחות זמנים לביצוע באופן כזה שהסיטואציה פשוט לא תהיה נחוצה. אולם מכיוון שבתוך עמנו אנו חיים, ידוע לנו שלא תמיד הדברים מתקדמים כמתוכנן. לעתים אין מנוס מהסרת איטומים או חשיפת גגות בחורף, ועל חשוב לדעת מה עליכם לעשות במצב זה של "אין ברירה".

ובכן, יש לפעול בזהירות רבה. ראשית, התייעצו עם אנשי מקצוע לגבי האופן שבו תוכלו להכין את הפרויקט לחורף. שנית ובמקביל, התייעצו עמנו. ייתכן וכדאי לערב את חברת הביטוח "מבעוד מועד". שלישית, בעת הסרת האיטומים או חשיפת הגגות, תעדו את העבודות ואת הייעוץ שקיבלתם (התיעוד הוא קריטי).
בקליפת אגוז – נסו למנוע את הנזקים בטרם עת, ודאגו שגם אם הפרויקט ייפגע בחורף יהיה באפשרותכם להציג בפני חברת הביטוח תמונה לפיה עשיתם כל שביכולתכם.

שימו לב, במידה שהפרויקט נפגע במהלך החורף, ואפילו אם הנתונים ההתחלתיים אינם בהכרח לטובתכם (כלומר, לא פניתם לייעוץ מקצועי, אין לכם תיעוד לביצוע עבודות הכנה לחורף ולא הייתם בדיאלוג מול חברת הביטוח), עדיין ייתכן ואתם זכאים לכיסוי ביטוחי.
לדוגמה, אם תצליחו להוכיח כי הסופה הייתה "חריגה בעוצמתה" ועל כן "בלתי צפויה".
אולם עדיף כמובן שלא להגיע למצב כה דרמטי וניתן בהחלט, בצעדים מדודים ומקצועיים, לחסוך זמן רב ועוגמת נפש (לכם ולדיירים).

bottom of page