top of page
צל
באנר בחירת גבול אחריות בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

בחירת גבול אחריות בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

מאת: מירי לבהר , סמנכ"לית, איציק סימון -הסוכנות המובילה לביטוחי בניה

ברוב חברות הביטוח פוליסת אחריות מקצועית מחולקת לשני פרקים עיקריים. פרק ראשון שתפקידו להגן על המבוטח ולהעניק לו כיסוי מפני תביעות בגין רשלנות מקצועית, ופרק נוסף המעניק הגנה וכיסוי ביטוחי מפני תביעות בקשר לנזקים אשר ייגרמו לצדדים שלישיים, ואשר אינם קשורים למהות העיסוק של המבוטח.

ניהול הסיכון בעת קביעת גבול האחריות בפוליסה הוא קריטי. זוהי בחירה המבקשת לאתר את נקודת האיזון החמקמקה שבין כיסוי יתר (המגולם בפרמיה גבוהה ומיותרת), לבין כיסוי חסר אשר עלול להציב את המבוטח אל מול שוקת שבורה ביום פקודה.

חשוב להדגיש כי גבול האחריות העיקרי הוא זה המנוי בפרק הראשון, הנוגע לכיסוי ביטוחי בשל רשלנות מקצועית, כאשר הפרק השני (צדדים שלישיים ללא קשר למהות העיסוק) לא מהווה "סכום משלים" למקרים בהם גבול האחריות חסר.

יחד עם זאת כדאי לדעת כי חברת הביטוח תשפה את המבוטח בגין הוצאות משפטיות סבירות להגנה בפני תביעה, בגין מקרה ביטוח, אף מעל לגבולות האחריות.

שינויים בגבול האחריות לאורך השנים
אחד הפרמטרים לפיו יכול המבוטח לבחור גבול אחריות זה או אחר בעת רכישה או חידוש פוליסה הינו סוג העיסוק עבורו נרכש הכיסוי ואופי הסיכון הכרוך בו (הנדסה אזרחית, פיקוח, הנדסה גיאודטית, תכנון גשרים ומנהרות, הנדסת תנועה, עיצוב, תכנון אדריכלי לתוספות בניה וכדומה). מדובר אפוא בגבול אחריות אשר חייב להיות דינאמי, שכן העשייה המקצועית דורשת לא אחת שינויים ברמת הכיסוי.

פרמטר נוסף לקביעת גבול אחרות הינו פועל יוצא של תנאי המכרז אליו ניגש המבוטח ו/או לחילופין דרישה חוזית גבוהה מגבול האחריות הקיים בפוליסה גם על ידי מזמיני עבודה שונים שלא בדרך מכרז.

לא פעם מבוטחים נתקלים בדרישות חוזיות הנראות להם (בצדק) כמפורזות ובלתי הגיוניות. במצבים אלה, הגם שאפשר לנהל משא ומתן לגבי המכרז בהתאם לניתוח הפרויקט על סיכוניו השונים בשלב העברת השגות וטרום סגירתו, חשוב לוודא שאכן ניתן וכלכלי לעדכן את גבול האחריות לפי הסיכום הסופי מול חברת הביטוח.

עוד פרמטר אשר מחייב מחשבה/בדיקה ביחס להגדלת גבול האחריות בפוליסת האחריות המקצועית הוא גידול במחזור ההכנסות ו/או גידול בהיקף הפרויקטים עליו המבוטח אחראי. למותר לציין שגבול האחריות בפוליסה חל על כלל הפרויקטים של המבוטח. ככל שבפרויקט אחד התגלה כשל, שאר הפרויקטים באופן "תאורטי" הופכים לפרויקטים "חשופים" בהיבט הכיסוי הביטוחי.

בדיקת גבול האחריות
מבנה נשרף

כיסוי רטרואקטיבי עם גבול אחריות ראוי
גבול האחריות בפוליסה מקיף את כלל הפרויקטים של המבוטח, ואיננו חל באופן נפרד על כל פרויקט ופרויקט. לדוגמה, היה והתגלגלו לפתחו של המבוטח שתי תביעות שונות, האחת על סך של 900 אלף שקלים והשנייה על סך של 800 אלף שקלים, וגבול האחריות שנרכש עומד על כמיליון שקלים בלבד, קיימת חשיפה לתשלום עצמי בגובה של 700 אלף שקלים.

שימו לב כי פוליסה לביטוח אחריות מקצועית הינה פוליסת המבוססת על "מועד הגשת התביעה", ובשפה מקצועית "Claims Made". תביעות בגין רשלנות מקצועית יכולות להיות מוגשות גם שנים רבות לאחר העבודה.

ככל שמדובר על מתכננים, מועד האירוע הוא איננו בהכרח מועד התאונה, אלא מועד התכנון. מתכננים וותיקים אשר צברו קילומטרז' עם פרויקטים רבים יפעלו בחוכמה אם ישכילו לבחון את היקף גבול האחריות שלהם מעת לעת. הדברים נאמרים ביתר שאת במקרה של החלפת חברות ביטוח, ורכישת פוליסה בתנאים שונים באמצעותן. בסיטואציות אלה יש לשים לב לגבול האחריות בפוליסה החדשה, כמו גם לתחולתו עם כיסוי רטרואקטיבי אפקטיבי.

טיפים בבחירת גבול אחריות מקצועית

טיפים בבחירת גבול אחריות בפוליסת אחריות מקצועית

  • הפרמיה נגזרת ממחזור הכנסות, גבול אחריות וסוגי פעילות – הפרמיה בפוליסת אחריות מקצועית נגזרת בעיקר משלושה פרמטרים: מחזור הכנסות, גבול אחריות וסוג פעילות. ככל שמחזור ההכנסות ו/או גבול האחריות גבוהים יותר ו/או סוג הפעילות נתפס כבעל סיכון/סיכוי גבוה לחשיפה בהגשת תביעות כנגד המבוטח כך הפרמיה תהיה גבוהה בהתאמה. על מנת לרכוש פוליסה אשר מצד אחד מספקת מענה ביטוחי מקיף, אך מצד שני איננה חורגת לעלויות מיותרות, חשוב להקפיד על שקיפות לגבי מחזור הכנסות אמיתי. רצוי בשיתוף עם רואה החשבון אשר מלווה את העסק ואשר יודע להגיע לכדי שורה תחתונה סופית ומדויקת.

  • שימו לב לתחומי העיסוק – הגדרת תחומי העיסוק בפוליסה משפיעה על גובה הפרמיה והיקף הכיסוי. יש להגדיר את תחומי העיסוק אך להימנע מהגדרות מופרזות ורחבות שלא לצורך. למשל, אם המבוטח הינו מתכנן אשר איננו נדרש בשוטף לפרויקטים של תכנון גשרים, המייקרים את הפוליסה בכ-15%-20%, אין כל צורך בהגדרת תחום עיסוק זה ברמה קבועה. ככל שהמתכנן יידרש בעתיד למכרז העוסק בגישור, הוא יוכל להגדיל את הפוליסה בהתאם (ראו החשיבות שבגבול אחריות דינאמי).

  • שמירה על רצף ביטוחי – היות שפוליסה לביטוח אחריות מקצועית היא פוליסה מסוג "מועד הגשת התביעה", יש להקפיד על שמירה על רצף ביטוחי במעבר בין מבטחים, לרבות בנושא גבולות אחריות הולמים ונכונים. מבוטח אשר יפסיק לשאת בתשלומי הפוליסה באופן חד צדדי, ומבלי להאריך/לחדש את הפוליסה, מאבד את כל הכיסוי הביטוחי שהוא שילם בגינו פרמיות גבוהות לאורך השנים. במילים אחרות, תורם את השקעתו הכספית לאורך השנים לחברת הביטוח. ממש כך.

  • ניהול נכון של הסיכון – גבול האחריות בפוליסת אחריות מקצועית קשור לניהול נכון של הסיכון. כאשר המבוטח נתקל בדרישה חוזית מופרזת, ייתכן בהחלט שיהיה אפשר להמתיק את הגלולה על ידי משא ומתן (רצוי בעזרת סוכנות ביטוח מקצועית שתשמש כידו הארוכה אל מול חברת הביטוח). מנגד, אין לרכוש גבול אחריות נמוך מדי, "רק בשביל שתהיה פוליסה", שכן גבול אחריות חסר אחריות עלול לייצר חשיפה מיותרת להוצאות עצמאיות.

bottom of page