top of page
צל
באנר אושרה בממשלה החלטת שרת הבינוי והשיכון להאריך אשרות שהייה לעובדי בנייה סיניים

אושרה בממשלה החלטת שרת הבינוי והשיכון להאריך אשרות שהייה לעובדי בנייה סיניים

לאור מגפת הקורונה: תוארך אשרת שהייה של כ-1,700 פועלים סיניים בענף הבנייה.

ההחלטה נועדה למנוע פגיעה בפרויקטים של בנייה ותשתיות בישראל.

על פי ההחלטה, תוארך אשרת השהייה של 1,700 פועלים סינים ותיקים, לאור דחיית הגעתם של פועלים חדשים מסין.

בדצמבר 2019 ערך משרד הבינוי והשיכון מיונים מקצועיים ל-1,000 מתוך 2,000 עובדים זרים המיועדים לעבודה בענף הבנייה בהתאם להסכם שנחתם בין המדינות. עובדים אלו עברו מבחנים מקצועיים קפדניים מטעם ישראל בארצם, ונמצאו עומדים בתנאי סף הנדרשים לפי ההסכמים הבילטרליים בין ישראל לסין והיו צפויים להתחיל להגיע לישראל מיום 10.2.2020, על מנת להחליף את עובדי הבניין הוותיקים...

bottom of page