top of page
צל
באנר יש לך ביטוח קבלנים? הוא לא נועד לכסות אחריות מקצועית של בודקי העגורנים

יש לך ביטוח קבלנים? הוא לא נועד לכסות אחריות מקצועית של בודקי העגורנים 

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

מאמר מאת איציק סימון ועו"ד שלומי הדר ממשרד ג'ון גבע - הדר ושות

האם נתקלת כבר בדרישת המהנדסים-הבודקים לעגורנים – לחתימתך על מסמך פטור מאחריות ושיפוי מהקבלן ?

זו רק דוגמא אחת המציגה ניסיון להפיל עליך, ועל ביטוח האחריות המקצועית במסגרת ביטוח הקבלנים שלך, אחריות של אחרים.

לכן, התכנסנו אנוכי איציק סימון ועו"ד שלומי הדר ממשרד גבע הדר ושות' - עו"ד , כדי לסקור את הסוגיה ולנסות לסכם את המצב הנוכחי וכן להציג אפשרויות התמודדות  עם דרישות אלה.

 

תופעה חדשה במחוזותינו!
בחודשים האחרונים קיבלנו פניות מקבלנים רבים הנדרשים לחתום כלפי בודקי העגורנים על מסמך פטור מאחריות במקרה של תאונה שתיגרם כתוצאה משימוש בעגורן באתר הבניה.
כל זה קורה, כידוע , על רקע ריבוי תאונות העגורנים, קיומם של מספר קטן מאד של בודקים מוסמכים ביחס למס' המנופים הקיימים באתרי הבניה בכל הארץ ובמיוחד - על רקע העובדה הידועה והברורה שבמצב של תאונה ותביעה, כל צד מנסה להעביר את האשם לצד השני או לפחות לחלק את הנזק בין מס'  "כיסים" ואשמים. 

בדיקת עגורנים

זה לא הבודקים אלא הכיסוי הביטוחי
ועלויות וההשתתפויות  שהם נדרשים לשאת בהן

בודקי העגורנים, שהם מהנדסים במקצועם, אשר עברו הכשרה לביצוע בדיקות עגורנים, הם מטבע הדברים בין הראשונים לספוג את האש. כל תקלה או התמוטטות מתורגמים לאחריות כזו או אחרת שמוטלת עליהם. בשל ריבוי התביעות כלפיהם, חברות הביטוח העלו באופן דרסטי את פרמיות הביטוח לבודקי העגורנים וכן, לטענת הבודקים, גם העלו את ההשתתפות העצמית  לרמות של מאות אלפי שקלים לאירוע.
 
עקרונית, דרישת בודקי העגורנים לחתימת הקבלן על מסמך פטור מאחריות כלפיהם, אין בה כדי להפחית מאחריותם על פי דין.
המסמך מהווה מעין "הסכם שיפוי" בין הבודק לקבלן שבהתקיים התנאים בהסכם השיפוי נדרש הקבלן לשאת בהוצאותיו של הבודק  או להפעיל את פוליסת ביטוח הקבלנים  או את ביטוח האחריות המקצועית שלו. 
 
כבר כעת נאמר שביטוחים אלה לא יכסו תביעת שיפוי כזו.
כך, בחתימתו על מסמך כזה, מחליף הקבלן לכאורה את חברות הביטוח, שכאמור בשל הסיכונים המוגברים בתחום מוכנות לבטח את הבודק במקרה הטוב בתנאים שמכבידים מאוד על ההצטרפות ובמקרה הרע - משאירים את הבודק חשוף להשתתפות עצמית גבוהה או גרוע מזה - לא מוכנות כלל לבטחו.  
 

הבודק אמנם לא פטור מאחריות אך הסוגיה אינה פשוטה
כתב השיפוי לא פוטר את הבודק מאחריות אזרחית או פלילית וכאמור 'רק' מעניק לו אמצעי כספי נוסף להישען עליו בהתממשות סיכון.
בנוסף, לא מן הנמנע שבעת מימוש כתב השיפוי יתעוררו שאלות ומחלוקות משפטיות באשר לפרשנותו, תחולתו ואף שאלות ותהיות האם נוכח העובדה שבדיקת עגורנים נדרשת בדין ואינה רק בחירה וולונטרית של קבלנים, דרישת הבודקים (שרבים כמותם- אין) מתיישבת עם תקנת הציבור וכיצד זה מתיישב עם הצורך לוודא כי הבודקים יבצעו עבודתם נאמנה ובמקצועיות ללא תלות או הסתמכות על שיפוי של המזמין.
 

אז מהו הפתרון של הקבלנים נוכח דרישת הבודקים?

קבלנים רבים שפנו אלינו – ביקשו שנאשר להם לחתום על המסמך. בבחינת: אנא הרחב את פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות שתכלול גם את אחריות הבודק המוסמך. האם זה אפשרי? התשובה היא : לא.

פוליסת הביטוח לעבודות קבלניות מאפשרת להרחיב את שם המבוטח למגוון גורמים הלוקחים חלק בביצוע עבודות הפרויקט. ראה להלן מאמר בנושא : הגדרת שם המבוטח בפוליסת ביטוח קבלנים, ואולם - היא איננה מאפשרת לכלול מהנדסים, מתכננים, אדריכלים, יועצים וכיו"ב, אשר חבים בביטוח אחריות מקצועית משל עצמם, זולת אם הם עובדי המבוטח הראשי.
 
מאחר שאחריותם המקצועית של בודקי העגורנים היא אחריות של מהנדסים -  לא ניתן להרחיב את פוליסת העבודות הקבלניות ולכלול את אחריותם, לאור אופייה של הפוליסה והתנגדות חברות הביטוח, המעוניינות מצדן להיות חופשיות לתבוע כל מי שיש לו אחריות לאירוע שבו הן נאלצות "לפתוח את הכיס". פתיחת הפוליסה הקבלנית לסוג כזה של מהנדסים מהווה מבחינתן גם תקדים מסוכן.

לאור האמור- נראה שאין לסוגיה פתרון ביטוחי במסגרת פוליסות  ביטוח עבודות קבלניות ולכן ראשי התאחדות בוני הארץ פנו לממשלה בניסיון למצוא פתרון רגולטורי לבעיה, אשר בשלב זה "תוקעת מקל" בגלגלי מימוש יעדי ענף הבניה לגידול בקצב ובכמות השלמת הבניה ומסירת  דירות לשימוש וחושפת גם את הבודקים וגם את הקבלנים בעת התממשות הסיכונים שמקורם עשוי להיות בבדיקת העגורנים,  בדיקה שהיא מחויבת בדין.

פתרונות מוצעים אפשריים
עד שיינתן מענה הולם לבעיה שנוצרה

מפקח בודק עגורנים

1. העסקת הבודק כשכיר. בהתאם לתנאים המיוחדים בפוליסות הנערכות במשרדנו, פתרון אפשרי הוא העסקה ישירה של הבודקים כשכירים ובהזדמנות זו הרחבת תפקידם לביצוע בדיקות וביקורות בטיחות הקשורות הן לבדיקת כשרותו הטכנית של העגורן והן בקשר לאופן ונהלי הפעלתו באתר, בתדירות מוגברת יותר מהקיים כיום.
החסרונות: עלויות גבוהות, מיעוט בודקים המוכשרים לביצוע התפקיד, לצד המוטיבציה הטבעית שלהם לפעול כעצמאים. לאור זאת, ספק אם הפתרון של הסבת הבודקים לסטאטוס של שכירים  הינו מעשי.
היתרונות :  חישוב פשוט מראה שבגין 2 עגורנים המחויבים ב-2 בדיקות בשנה לכל אחד - ניתן להעסיק את הבודק בעלות שכר נמוכה לחודש ומידת חשיפתו האישית של הבודק – ותוך שכך חשיפתו של הקבלן שנדרש לחתום על כתבי שיפוי - מופחתת מאד.  שווה מחשבה.

2. התערבות  המפקחת על הביטוח בניסיון להסדיר את  הסוגיה.   התערבות כזו  נראית בעייתית, איננו רואים סיכוי להתערבות כזו, ימים יגידו.
 

אייקונים בדיקת עגורנים

לסיכום:

אין ספק שהאחריות המוטלת על הבודקים בדין, לצד דרישות חברות הביטוח לשם מתן כיסויים הולמים מפני הסיכונים האפשריים, הופכת את התחום ל"מסוכן" וחלוקת הסיכונים לכאורה מהווה פתרון לכך,  אלא שבהסכמי שיפוי שבהם כל האחריות עוברת לקבלן, הופך הקבלן למי שלוקח את כל הסיכון מהבדיקות,  אשר מי שאמור להיות אחראי להם ולטיבם - הוא הבודק, וגם זה יוצר אבסורד.
             

מאחר שנכון להיום פוליסות הביטוח  עדיין מותירות  את הבודקים "חשופים בצריח", נראה שאין פתרון מניח את הדעת זולת הפעלתם כשכירים או מציאת פתרון ביטוחי משוכלל יותר, שלא יצדיק עוד דרישות לא מקובלות לשיפוי.

במידה ויש לך שאלות

צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page