top of page
shadow ready-web-FF.png
שינויים ועדכונים בשוק ביטוחי הבנייה ב-2021, מבט צופה ל-2022
שינויים ועדכונים בשוק ביטוחי הבנייה ב-2021, מבט צופה ל-2022

שינויים ועדכונים בשוק ביטוחי הבנייה ב-2021, מבט צופה ל-2022

בשנתיים האחרונות חלו שינויים ועדכונים רבים בשוק ביטוחי הבנייה בישראל. שינויים שהושפעו לא מעט, ואולי בעיקר, מהתנהלות והחלטות מבטחי המשנה בחו"ל (חברות הביטוח בחו"ל המעניקות לחברות הביטוח הישראליות את התמיכה הביטוחית). בסקירה הקצרה הבאה נעמוד על כמה מהנקודות המרכזיות לגבי השינויים והעדכונים ב-2021, וננסה לשרטט קווים רלבנטיים לשנת 2022.


השנים האחרונות היו מלוות בהפסדים כבדים למבטחי המשנה בחו"ל, בענף ביטוחי העבודות הקבלניות הגלובלי, ובכלל זה גם  בישראל. בעוד שהגזרה "התחממה" מבחינת ההפסדים בשוק הביטוח העולמי בשנים 2017-2018, שנת 2019 הייתה קו פרשת המים. הייתה זו שנה שסימנה את רוח השינוי בענף ביטוחי הקבלנים בעולם. מבטחי המשנה בחו"ל נדרשו להכין תוכניות לקראת 2020, כדי להציג צמצום הפסדים ומעבר לרווחיות.

הייחודיות של שוק ביטוחי הבנייה בישראל

הייחודיות של שוק ביטוחי הבנייה בישראל

לפי נתוני  ברוקר הביטוח הגדול בתבל (הפועל כיום בכ-130 מדינות), הזינוק החד בעלות ביטוח הקבלנים הוא תופעה גלובלית שהשוק הישראלי נפגע ממנה בשיעורים גבוהים במיוחד ביחס לשווקים אחרים. האפקט לגבי שוק ביטוחי הבנייה בישראל נובע מקיומם של כמה מאפיינים ייחודיים.


ראשית, ריבוי תאונות עבודה באתרי בנייה, ובכלל זה ריבוי תאונות עבודה קטלניות. תופעה שגם גוררת הגשת תביעות בסכומים גבוהים במיוחד וגם מביאה לגידול באכיפה שבא לידי ביטוי בביקורי פקחים תכופים באתרים ובסגירת אתרי בנייה.


מאפיין חשוב ובולט נוסף של השוק הישראלי הוא הפעילות של המוסד לביטוח הלאומי שהינו שחקן ייחודי לשוק הביטוח המקומי. בישראל קיים כידוע מנגנון ייחודי שמאפשר לביטוח הלאומי להגיש תביעות שיבוב כנגד חברות ביטוח בגין הסכומים שמשולמים לנפגע. תביעות שיבוב אלה מחייבות את חברות הביטוח לשלם לגורם נוסף במסגרת חבות כלפי צד ג', וכפועל יוצא מזה מייקרות את פרמיית הביטוח.

מבטחי המשנה בחו"ל מגיבים לשוק הישראלי

מבטחי המשנה בחו"ל מגיבים לשוק הישראלי

במחצית השנייה של 2019 הודיעו מבטחי המשנה המובילים כי הם לא חדשו את ההסכמים המיוחדים (פקולטטיבים) מול חברות הביטוח הישראליות החל מינואר 2020. ואכן, לדוגמה, כבר ברבעון האחרון של אותה השנה ראינו איך הפכו תהליכי הביטוח של פרויקטים גדולים(בשווי שמעל החוזה השוטף) לקשים, מורכבים ומאתגרים.


בשנת 2020 השינוי הורגש במלוא עוצמתו. תמיכת מבטחי המשנה צומצמה לפרק הרכוש בלבד (פרק א בפוליסת עבודות קבלניות), הוגבלה / קטנה סמכות חיתום בשווי הפרויקט, הורגשה דחייה מצד יותר ויותר מבטחי משנה בהשתתפות בפרקי החבויות צד ג' ומעבידים ועוד. כך גם מבטחי משנה גדולים ומובילים הסירו ידיהם לחלוטין משוק ביטוחי הבנייה בישראל במהלך שגרם לצמצום בהיצע, עלייה בביקוש, וכתולדה מכך לזינוק במחירים.


עוד בשנת 2020 ראינו עליית מחירים דרסטית בחוזים השנתיים השוטפים מול מבטחי המשנה, תמחור גבוה לפרק הרכוש ותמחור גבוה יותר לפרק צד ג'. כולל מחירים גבוהים במיוחד לבקשות להארכת ביטוח מול מבטחי המשנה. כך, למשל, הסוכנות שלנו חילצה מצרה פרויקט בחולון שביקש הארכת הביטוח לשנה נוספת והבקשה הייתה כרוכה בתשלום עלות הגבוהה פי 3 מעלות הביטוח המקורית.

העלייה במחירי ביטוחי המשנה הובילה לעלייה מקבילה מצד חברות הביטוח הישראליות כלפי המבוטחים המקומיים. אנו רואים שחברות קבלניות מתקשות בהשגת ביטוחים ראויים ובמיוחד בפרויקטים ברי-סיכון כדוגמת שימור מבנים, תמ"א 38, התחדשות עירונית בסביבה צפופה, פרויקטים הכוללים השפלת מי תהום, פרויקטים המתבצעים בשלבים וכדומה.


היבטים נוספים להקשחת תנאי כיסוי הביטוח הינם למשל: דרישות נפרדות לביטוח צד ג' וחבות מעבידים לשימוש בעגורנים ומנופים, דרישה שכל הקבלנים בפרויקט יהיו קבלנים רשומים, החמרת תנאים לשמירה על אתר הבנייה ועוד.


חברות הביטוח הישראליות רשאיות לקבל החלטות בעצמן עד לסכום מסוים, ובשנה האחרונה מבטחי המשנה בחו"ל הורידו דרמטית את הסכום המקסימלי המאפשר זאת. צעד בגינו החברות הישראליות נדרשות לפנות לקבלת אישור ממבטחי המשנה לפרויקטים רבים, וכפועל יוצא מזה לעליית מחירים, הגדלת השתתפויות עצמיות, צמצום הכיסויים הניתנים, הוספת החרגות/ תנאים מיוחדים ועוד .

אז מה עושים?

אז מה עושים?

חשוב להבין את התזה המרכזית והיא, שקיימת מעורבות הולכת וגדלה של חברות הביטוח בשינויי תרבות הבטיחות בענף הבנייה בישראל. אלו לא סיסמאות שנאמרות מן השפה לחוץ, אלא תפיסת עולם עסקית-מסחרית. קבלנים ויזמים המעוניינים בביטוח עבודות קבלניות צריכים להיות ערים לשינויים הטקטוניים ולהתנהג בהתאם. לדוגמה – כפי שאנו נוהגים במשרדנו וממליצים ללקוחותינו:

· ריכוז מלוא מערך הביטוח מול חברת ביטוח כדי להוות "מרכז כוח".

· ביטוח הפרויקט באופן מלא מהיום הראשון ( ולא בשלבים) וסיכום מול חברת הביטוח לגבי תנאי התשלום ותקופת הביטוח.

· ניהול משא ומתן מקצועי ומהודק על כל הנושאים שהוצגו בכתבה לרבות כיסויים, תנאי חיתום, תנאי מיגון, תנאים לכיסוי ביטוחי, סייגים, החרגות, הרחבות ועוד.

· ניהול סיכונים נכון ובכלל זה הימנעות מהגשת תביעות קטנות שעלולות " ללכלך את התיק".

· ניהול תביעות חבויות עם משרד עורכי דין המקובל על חברת הביטוח וככל הניתן הסדרת תביעה טרם הגשתה לחברת הביטוח.

· פעולות אופרטיביות שוטפות ומקיפות לשיפור מצב הבטיחות והתביעות.

שינויים ועדכונים בשוק ביטוחי הבנייה ב-2021, מבט צופה ל-2022
שינויים ועדכונים בשוק ביטוחי הבנייה ב-2021, מבט צופה ל-2022

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page