top of page
shadow ready-web-FF.png
שאלה ותשובה: מה מבוטח כשחלק מהבניין אוכלס והחלק האחר בבנייה?
שאלה ותשובה: מה מבוטח כשחלק מהבניין אוכלס והחלק האחר בבנייה?

שאלה ותשובה: מה מבוטח כשחלק מהבניין אוכלס והחלק האחר בבנייה?


שאלה:

בניין מסחרי נמצא בשלבי מסירה חלקיים. בעוד שהקומה הראשונה כבר הושלמה ואוכלסה, ביתר המבנה מתבצעות עבודות השלמה ותיקון רג'קטים שאורכים זמן, בין היתר מאחר שלמזמין לא אצה הדרך (הוא עוד מתלבט האם ומה לאכלס). בד בבד טרם בוצעה מסירה פורמאלית וביטוח עבודות הבניה עומד להסתיים בימים אלה.

נשמח לדעת האם צריך להאריך את ביטוח העבודות הקבלניות במצב הנתון ומתי המזמין / בעל הנכס צריך להפעיל ביטוח רכוש למבנה.

תשובה:

פרויקטים רבים בענף הבנייה נמסרים בשלבים, הן בתחום הבנייה המסחרית והן בבניה למגורים. לעתים קרובות הבניין מאוכלס באופן זמני בקומות מסוימות בעוד שהעבודה בקומות אחרות נמשכת.

היות שהסיטואציה הנ"ל הינה "בקו התפר" שבין סיום העבודות לבין תחילת האכלוס, רצוי במצבים הללו להחזיק את שני הכיסויים במקביל – "שתי וערב".

כלומר, יש לוודא את קיומו של המשך כיסוי ביטוחי לעבודות ומאידך לרכוש כבר בשלב זה את ביטוחי הקבע – ביטוח מבנה, צד שלישי, חבות מעבידים וכיוצא באלה (בהתאם לעניין). זאת כדי לוודא שאירועים מסוימים לא "ייפלו בין הכיסאות" ועל מנת להימנע ככל הניתן מאפשרות של "היעדר ביטוח". מומלץ להקפיד על קלה כחמורה ולפעול בנדון "לפי הספר" ובלי התחכמויות שכן לצערי "חוקי מרפי" עובדים שעות נוספות בענף הבניה.

שאלה ותשובה: מה מבוטח כשחלק מהבניין אוכלס והחלק האחר בבנייה?
שאלה ותשובה: מה מבוטח כשחלק מהבניין אוכלס והחלק האחר בבנייה?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page