top of page
shadow ready-web-FF.png
מפקח דיירים בתמ"א 38 – אחריות מקצועית
מפקח דיירים בתמ"א 38 – אחריות מקצועית

מפקח דיירים בתמ"א 38 – אחריות מקצועית

מאת: מירי לבהר ועומרי ניסני

פרויקטים לפי תמ"א 38 הינם ייחודיים לנוף הבנייה בישראל. הם נחשבים לפופולריים ומהווים פתרון אפקטיבי לקידום התחדשותו של המרחב האורבני.


אור לשנת 2021, לפי נתוני הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, יש בישראל כ-200,000 יחידות דיור אשר נמצאות בתהליכי התחדשות במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי. בכתבה הקצרה הבאה נתמקד מזווית הביטוח באחת מהפונקציות המקצועיות בפרויקטים הללו והיא – מפקח הדיירים.

פס הפרדה
מיהו מפקח הדיירים?

מיהו מפקח הדיירים?

באתרי בנייה "רגילים" המורכבים מיזם וקבלן מבצע, ממונה לעתים קרובות מפקח בנייה המשמש כידו הארוכה של היזם בשטח. בפרויקטים לפי תמ"א 38, בהם בעלי הדירות נוכחים במשוואה, נהוג למנות גם "מפקח דיירים".


מדובר במפקח שהוא לרוב מהנדס או הנדסאי המייצג את האינטרסים של הדיירים. תפקידו החשוב מקפל בחובו חובת זהירות מושגית וקונקרטית בינו לבין בעלי הדירות, והוא עלול להיות חשוף לתביעות בסכומים ניכרים.


מפקח דיירים מתמנה להגשמת מספר תכליות כגון פיקוח על שלבי התכנון של הפרויקט לפני קבלת היתר בנייה, פיקוח על הלימה בין הליכי התכנון להסכמות שגובשו בין היזם לדיירים, בקרה על עמידה בלוחות הזמנים בהתאם להסכם, פיקוח על ביצוע העבודות בפועל (לאחר קבלת היתר), ווידוא תיקון נזקים או ליקויים שהתגלו ושאינם תואמים את התוכניות או את הפרקטיקה ההנדסית, העברת דיווחים שוטפים לדיירים או בעלי הנכסים ועוד. על פי רוב מפקח הדיירים ממשיך לשרת את הדיירים לאחר סיום הפרויקט בשלב מסירת הדירות.

פס הפרדה
חשיפה לתביעה

חשיפה לתביעה

ייתכנו סיטואציות שונות שבמסגרתן יכולה להיות מוגשת תביעת נזיקין כנגד המפקח של הדיירים. לדוגמה, כשלים שגרמו לעיכוב בלוחות זמנים, קושי בהשגת טופס 4, אירועים נזיקיים ותאונתיים באתר הבנייה וכדומה.

הניסיון מלמד כי למרות שמפקח הדיירים לא יהיה בהכרח האחראי הבלעדי, כמעט תמיד, במקרה של הגשת תביעה, הוא ימצא את עצמו בין הנתבעים. המציאות אף מראה שבמקרים רבים תוטל עליו גם אחריות לפיצוי. בין אם בשיעורים "רזים" של 5%-10% מסך הנזק, ובין אם בהיקפים משמעותיים הרבה יותר.

חשוב להדגיש גם כי מפקחי דיירים רבים אינם עובדים בפרויקטים בודדים אלא מתנהלים במקביל מול 3-4 פרויקטים שונים. אי לכך, רמת החשיפה שלהם היא כפולה ומכופלת

פס הפרדה

פוליסת אחריות מקצועית, ביטוח חובה

פוליסת אחריות מקצועית, ביטוח חובה

פס הפרדה

פס הפרדה

פס הפרדה

פס הפרדה

פס הפרדה

פס הפרדה

פס הפרדה

פס הפרדה

אחריות גם על הדיירים עצמם

אחריות גם על הדיירים עצמם

לצד הצורך הברור של מפקח הדיירים ברכישת ביטוח אחריות מקצועית ראוי, רצוי שהדיירים עצמם יוודאו את קיומו של ביטוח אחריות כאמור בהתקשרותם עם איש המקצוע.

זאת ועוד, באם מפקח הדיירים איננו מחזיק בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית ו/או ירכוש פוליסה שאיננה הולמת את הסיכון, ככל שתוגש  ע"י הדיירים תביעה כנגד המפקח והם יימצאו כזכאים לפיצוי, הם עלולים לעמוד מול שוקת שבורה ובלי יכולת להיפרע.

מומלץ שהדיירים יבדקו את הפוליסה ולא ישמשו כחותמת גומי לביטוח אחריות מקצועית שאיננו מספק את היריעה המלאה. המהדרין יקפידו להתייעץ עם יועץ ביטוח המתמחה בביטוחי אחריות מקצועית למקצועות ההנדסה, בביטוחי בנייה בכלל ובביטוחי התחדשות עירונית בפרט.

מפקח דיירים בתמ"א 38 – אחריות מקצועית
מפקח דיירים בתמ"א 38 – אחריות מקצועית

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page