top of page
shadow ready-web-FF.png
כיסוי ביטוחי עקב מלחמה או פעולות איבה
כיסוי ביטוחי עקב מלחמה או פעולות איבה

כיסוי ביטוחי עקב מלחמה או פעולות איבה

מאת: עו"ד שקמה לוי עזרא


במדינת ישראל, לדאבוננו הרב, מתרחשים תכופות אירועי טרור רבים ומשמעותיים בעלי היקפי נזק נרחבים בכל רחבי המדינה.

ברירת המחדל בפוליסות הביטוח התקניות המשווקות בישראל ע"י חברות הביטוח הינה, כי אירועי מלחמה וטרור אינם ברי כיסוי ביטוחי.  מאידך, המדינה מפצה את הניזוק באופן הבא:


  • המבנה מבוטח אוטומטית על-ידי המדינה על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961-התשכ"א.


  • תכולת הדירה, למעט חפצי ערך, מכוסה על פי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשל"ג-1973.מהסתכלות מהירה על טבלאות הפיצוי לתכולה, ניתן לראות שהסכומים אינם גבוהים ולרוב גם לא יהיו מספיקים.

לאחר קרות אירוע טרור או מלחמה משמעותי, כפי שאנו חווים בימים אלו, ולאור ריבוי הנזקים הגדולים, ראוי שננהל  סיכונים נכון ונחשב צעדינו קדימה, כך שביום פקודה הבא, חו"ח,– נהיה ערוכים בהתאם.

ישנן שתי אפשרויות לביטוח כתוצאה מנזק טרור או מלחמה:

ישנן שתי אפשרויות לביטוח כתוצאה מנזק טרור או מלחמה:

1. באמצעות ביטוח הדירה / חברות הביטוח - יש לבצע פנייה יזומה לחברת הביטוח לרכישת הרחבה עבור אירועים עתידיים שכאלה, כאשר עליך לבצע חישוב מהו סכום הפיצוי המקסימאלי ממס רכוש ואיזה סכום נוסף לחפצי ערך ותכולה אתה מעוניין להשלים.
 מומלץ לוודא שההרחבה המוצעת ע"י חברת הביטוח- אכן כוללת פיצוי הן לנזקי טרור והן לנזקי מלחמה.


2. באמצעות רכישת ביטוח רשות ממס רכוש - במקרים בהם ערך התכולה גבוה יותר מהסכומים הקבועים בחוק מס רכוש –ניתן לרכוש ביטוח נוסף במס רכוש הקרוי "ביטוח רשות" אך עד לגובה של 919,306 ₪ בלבד.


הדרך לעשות זאת הינה מאוד פשוטה ומתבצעת ע"י מילוי טופס מיוחד בנציבות מס הכנסה, בו יפורט השווי הנוסף לכיסוי והתשלום בגינו יהיה 0.3% מהשווי הנוסף. קישור.


מדינת ישראל ידעה אירועי טרור רבים -  ובימים אלה אנו חווים אירוע קשה שהוביל למלחמה, על כן עלינו להיות ערוכים בהתאם ולדאוג למענה ביטוחי ע"י אחת הדרכים שפרסנו בפניכם.


קחו אחריות ואל תמתינו!

שנדע ימים טובים ושקטים....!

כיסוי ביטוחי עקב מלחמה או פעולות איבה
כיסוי ביטוחי עקב מלחמה או פעולות איבה

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page