top of page
shadow ready-web-FF.png
התליית רישיון קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי החשב הכללי בעקבות צווי בטיחות ותאונות עבודה
התליית רישיון קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי החשב הכללי בעקבות צווי בטיחות ותאונות עבודה

התליית רישיון קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי החשב הכללי בעקבות צווי בטיחות ותאונות עבודה

מאת: עומרי ניסני


קבלנים רבים משקיעים מאמצים בכדי לזכות בסטאטוס "קבלן מוכר" הידוע גם בתור "קבלן כוכבית", וזאת משום שמדובר במפתח היחיד להגשת הצעות למכרזים ממשלתיים.


לעתים ההכרה הנ"ל היא חלק בלתי נפרד מהמודל העסקי של החברה הקבלנית וזו משקיעה את מרבית פעילותה במגזר המוסדי והציבורי. כפועל יוצא מכך, שלילה או התליית רישיון "קבלן מוכר" יכולה להסב נזקים משמעותיים ואף לגרום לסכנה מוחשית של קריסה כלכלית.


במאמר הקצר הבא נתחקה אחר הקשר שבין סנקציות המוטלות על "קבלנים מוכרים" מכוח עבירות בטיחות בנייה.

קבלן מוכר, מיהו?

הועדה הבינמשרדית לקביעת מסירת עבודות לקבלנים מוכרים פועלת תחת משרד האוצר (חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה). במסגרת תפקידיה מסורה לה הסמכות לנהל פנקס רישום של "קבלנים מוכרים". קרי, רישום שמאפשר לקבלנים העומדים בתנאים שהוגדרו להתמודד במכרזים המפורסמים על ידי משרדי הממשלה.


אין זה עניין של מה בכך שכן המדינה מחזיקה בכל רגע נתון ביותר מ-3 מיליון מ"ר של מבני ציבור ונכסים. זאת לצד אין ספור מתקנים ביטחוניים ופרויקטים עתידיים שנמצאים בשלבי תכנון או ביצוע.


בין הגופים המעסיקים מטעם המדינה קבלנים מוכרים ניתן לציין למשל את מע"צ, משטרת ישראל, רשות מקרקעי ישראל, נתיבי ישראל, המשטרה וכמובן שכל משרדי הממשלה (כולל משרד השיכון והבינוי).


חברות קבלניות רבות מבקשות להימנות על רשימת הקבלנים המוכרים וידוע כי האישור הנ"ל משמש לא רק לטובת הגשת הצעות למכרזים אלא גם כמעין "תו איכות" מול המגזר הפרטי. כאשר קבלן מוכר מאבד את רישומו בעקבות אי עמידה בקריטריונים הנזק הוא כפול. הקבלן גם איננו יכול לגשת למכרזים ממשלתיים וגם נאלץ להתמודד עם פגיעה במוניטין מול השוק הפרטי.

הקשר בין "קבלן מוכר" לעבירות בטיחות באתרי בנייה

בטיחות היא אחת מהעילות להשעיית קבלנים מהסטאטוס של "קבלן מוכר" ומדובר על מקרים כגון ריבוי צווי בטיחות לרבות עבירות בתחום הבנייה, ליקויים מסוכנים, תאונות מרובות או קשות באתרי הבנייה של הקבלן וכדומה.


במאמר מוסגר נציין כי השעיית "קבלן כוכבית" יכולה להיות גם בעילות רבות שקשורות להפרת זכויות עובדים, הגשת הצעות עם שגיאות מחושבות שהיו מוטעות או שיש חשד שנעשו מתוך "תכסיסנות", הגשת מסמכים כוזבים/מטעים ביודעין לוועדה הבינמשרדית, הגשת הצעות אשר חרגו ממתחם הסבירות, "קנוניה" בין חברות קבלניות בכדי להביא לזכייה ידועה מראש במכרז ועוד.

הסנקציה של הסרת  קבלנים מ"רשימת הקבלנים המוכרים".

החשב הכללי באוצר מתייחס בחומרה רבה לעבירות הבטיחות וישנו נוהל דרמטי בנוגע לקשר שבין עבירות בנייה והזכות להימנות בפנקס הקבלנים המוכרים.


לאחרונה, כאשר כמה מחברות הבנייה המוכרות והגדולות בישראל נקלעו לסיטואציה של התליית רישיון "קבלן מוכר", החשב הכללי התייחס לדברים באומרו כי התליית רישיון קבלן כוכבית בעבירות בטיחות היא "שכבה נוספת של הרתעה לקבלנים שהצטברו אצלם עבירות בטיחות משמעותיות". עוד הודגש כי "החשב הכללי רואה בבטיחות ערך עליון ומחזק את החברות הנוקטות צעדים משמעותיים להגברת הבטיחות באתרי הבנייה בישראל".

החל מפברואר 2019 נקבע כי יש להטיל על קבלן מוכר השעיה לתקופה של שנה (כמעט באופן מיידי וללא שיקול דעת) כאשר עובדים נפצעו קשה או נהרגו באתר בנייה כתוצאה מאי עמידה בהוראות בטיחות ו/או שהתגלו באתרים שלו לפחות שני ליקויי בטיחות חמורים שגרמו לסגירתם.


לא זו אף זו, החשב הכללי קבע באותו המסמך כי קבלנים שניתנו להם לפחות 2 צווים להפסקת עבודות בשנה שלפני הגשת הבקשה להכרה בהם כ"קבלן כוכבית" לא יוכלו להיכלל במאגר הקבלנים הממשלתי לתקופה קצובה.

רבים בענף הבנייה היו סבורים שהנוהל שפורסם על ידי החשב הכללי לא חף מביקורת וכי הקריטריונים בו יכולים להוציא חברות רבות באופן מיידי. החשב הכללי התייחס לכך כאשר מיתן מעט את הסנקציות ביולי 2020 עם פרסום נוהל שקבע השעיה לחצי שנה בלבד.

הקפדה על בטיחות בבנייה

המאבק בתאונות בענף הבנייה הוא אחד המרכזיים והחשובים כיום בישראל. המספרים אינם משתמעים לשני פנים. בכל שנה נהרגים באתרי הבנייה ברחבי הארץ למעלה מ-30 עובדים (ממוצע של כ-3 עובדים לחודש) ונפצעים יותר מ-6,000. רוב התאונות הקטלניות נגרמות, מטבע הדברים, כתוצאה מנפילה מגובה.


המדינה, במסגרת מאבקה בתופעה המדאיגה, משתמשת גם בכלי של "התליית רישיון קבלן מוכר" כדי להעביר מסר של אפס-סובלנות כלפי עבירות בטיחות. כסוכנות ביטוח המייצגת חברות קבלניות בכל רחבי הארץ, גם אנו עדים לכך.

פעם אחר פעם אנו מדגישים בפני המבוטחים שלנו כי הביטוח הטוב ביותר שהם יכולים לרכוש הוא הקפדה על זהירות – קלה כחמורה. השאירו את פוליסת הביטוח במגירה ושימרו על חיי העובדים והבאים בשערי אתר הבנייה וסביבתו.

התליית רישיון קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי החשב הכללי בעקבות צווי בטיחות ותאונות עבודה
התליית רישיון קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי החשב הכללי בעקבות צווי בטיחות ותאונות עבודה

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page