top of page
הפועל נפל ונפגע – האם יש לו אשם?
shadow ready-web-FF.png
הפועל נפל ונפגע – האם יש לו אשם?

הפועל נפל ונפגע – האם יש לו אשם?

ע"א 7096-19 פלוני נ' יצחק שטרן ושות' בע"מ.


מאת: שלומי הדר, עו"ד


מבוא

עסקינן בערעור לביהמ"ש העליון על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי שבמסגרתו התקבלה תביעת נזקי גוף בגין פציעה עקב תאונה נפילה מגובה, שאירעה במהלך עבודה בפרויקט בניה. הערעור עסק בשאלות קיומו של אשם תורם לתאונה מצד הנפגע, ושיעור ההיוון שלפיו יש לחשב את סכומי גמלאות המוסד לביטוח לאומי מן הפיצוי הנזיקי, הסקירה שלהלן תיסוב סביב סוגיית האשם התורם.

העובדות

המערער, תושב הרשות הפלסטינית, הועסק אצל חברת בנייה כעובד ניקיון באתר בנייה.

בעת שעבד באחד הבניינים באתר, הוא נפל מפתח פיר מעלית, לא מגודר, בגובה של ארבע קומות. כתוצאה מכך, נחבל חבלות גוף קשות שהותירו אותו משותק בפלג גופו התחתון.

בית המשפט המחוזי קבע כי המערער הוכיח את נסיבות התאונה וכי חברת הבנייה, בין היתר, התרשלה כאשר לא גידרה את פיר המעלית ולא סיפקה למערער ציוד מגן או אמצעי בטיחות אחרים.

לצד זאת, מצא ביהמ"ש המחוזי כי נכון להטיל על המערער אשם תורם לתאונה בגובה של 15%. בנימוקיו התייחס לכך שהמערער הוא בעל ניסיון בענף ובפרט עבד באתר בו התרחשה התאונה זמן רב, והיה מודע לכך שפיר המעלית איננו מגודר. נאמר, כי עם קצת יותר תשומת לב, בנקל יכול היה לראותו, כמו גם שלא התלונן בפני המשיבה, ובחר להמשיך לעבוד חרף הסכנה.

האשם התורם

האשם התורם

כבר בפתח דבריו הדגיש בית המשפט העליון כי במקרים כאלה, של עובד שנפגע בתאונה במהלך עבודתו המגמה המושרשת בפסיקה היא לדקדק עם המעסיק בכל הנוגע להטלת אחריות לתאונה ובמיוחד במקצועות בהם לא הוענק שיקול דעת רחב לעובד לקבוע כיצד לבצע את עבודתו, ומה יהיו התנאים גם במישור הבטיחותי – הציפייה היא שהמעסיק יצור מקום עבודה בטוח, ולא שהעובד ינהל בעצמו את הסיכונים ויערוך משא ומתן בעניין תוך כדי יום עבודתו.

בנוסף לאמור, ציין בית המשפט כי יש להבחין בין מקרים שבהם העובד נוטל על עצמו באופן חופשי ועצמאי סיכון בלתי סביר, או שהוא מתעלם מסיכון ודאי, ואותו סיכון גורם לנזקאז, יש הצדקה להטיל עליו אשם תורם. מנגד, במקרים שבהם העובד טועה או מוסח בלהט העבודה, או כאשר עסקינן בהתרשלות רגעית הנובעת מהיותו שקוע בביצוע העבודה כפי שזו הוגדרה לו על ידי המעסיק – נקבע שאין די בכך, בהכרח, כדי לייחס לעובד אשם תורם.

בהתאם למסגרת הנורמטיבית לעיל, ולרקע העובדתי בפרק העובדות, פסק ביהמ"ש באותו עניין, כי לא מודבר בעובד שנטל באופן יזום ומודע סיכון בלתי מחושב במהלך העבודה, אלא במי שפעל במסגרת הגבולות שהותוו לו על ידי המעסיק, וטעה ברגע של חוסר תשומת לב. במסגרת פסיקתו התייחס ביהמ"ש לכך, שהגם שהתאונה התרחשה בשעות היום המוארות, האור הוכהה במידה מסוימת ע"י קירות הבניין, ובהינתן שהיה שקוע בעבודה אותה עליו לבצע בסמוך לפיר, לא התפלא ביהמ"ש על התרחשותה של מעידה כזו בהיסח דעת. ביהמ"ש ראה במקרים מהסוג עסקינן, מהמקרים שחובת "גידור של ממש" מבקשת למנוע.


ביהמ"ש העליון הטיל ספק רב ביכולתו של עובד להתריע או להתלונן על סכנות באתר העבודה בהינתן פערי הכוחות בין הצדדים, ומקום ש"מטה לחמו של מונח על הכף". לכן קבע שלא די רק בכך שהמערער המשיך בעבודה כדי לקבוע שהיה שותף לנזקו. כך בהתחשב בכלל הנסיבות, ובתוכן, בין היתר, תפקידו הזוטר, תנאי העבודה ורשלנותה של המשיבה שאותה כינה ביהמ"ש "רשלנות מובהקת". הנסיבות כאמור, גם עמדו בבסיס החלטת ביהמ"ש לדחות את ההשוואה להלכה שנפסקה בעניין שעסק במקרה דומה שם נפסק אשם תורם לחובתו של העובד.

כמו כן נתן ביהמ"ש דעתו לתופעה המדאיגה והנמשכת של תאונות עבודה בענף הבנייה, ולא הכיר בה כ"גזירה משמיים" אלא, כתופעה שיש לשנותה ע"י החמרה במקרים מסוג זה דווקא עם המעסיק, אשר יכולתו למנוע תאונות עולה ברגיל על זו של העובד.

פסק הדין

פסק הדין

על בסיס משקלם המצטבר של השיקולים המפורטים, ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורו של העובד על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, בקבעו כי זהו מקרה טיפוסי (שלא במובן החיובי), בו אין הצדקה להטיל על העובד אשם תורם.


הנה כי כן, המגמה בפסיקה ובהלכה של בית המשפט העליון מדגישה שוב ושוב את החשיבות הרבה והמשקל הרב שיש לאמצעי בטיחות בסיסיים כמו גדרות וכל אמצעי זהירות אחר ובאותה נשימה את החשיבות הרבה לערוך ביטוחים הולמים מפני מצבים שלעתים הם כורח מציאות שמכתיב השטח – חילופי כוח אדם תכופים בפרויקט, היעדרויות או אי רציפות של מנהלי בטיחות בשטח, עובדים זוטרים וזמניים שלרוב בשל ותק קצר לא עוברים הכשרות הולמות, פערים תרבותיים בין עובדים זרים ממדינות שונות ועוד.

הפועל נפל ונפגע – האם יש לו אשם?
הפועל נפל ונפגע – האם יש לו אשם?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page