top of page
shadow ready-web-FF.png
היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים חוקיים
היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים חוקיים

היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים חוקיים

מאת: איציק סימון

נכתב בסיוע: עו"ד מאיה אריאלי, העוסקת בייעוץ וטיפול בתביעות עובדים פלשתינאים וזרים.


מדי שנה מועסקים בישראל כ-60,000 עובדים פלשתינאים בענף הבניין ומעסיקים רבים פונים אלינו תדיר בשאלות הנוגעות לביטוח עובדים אלה, כמו למשל:

· האם יש ביטוח לעובדים פלשתינאים חוקיים במקרה של תאונת עבודה?

· מה כולל ביטוח עובדים פלשתינאים בפוליסה הקבלנית?

· איך העובד הפלשתינאי מקבל טיפול רפואי בבית החולים לאחר תאונת עבודה?

· האם יש חריגים/סייגים בפוליסה שחשוב להכיר לגבי ביטוח עובדים מהשטחים או ביטוח עובדים מרצועת עזה?

· מה הפערים בין ביטוח הפרויקט ופרק חבות מעבידים לביטוח הלאומי?


בטקסט הקצר הבא ניגע בכמה נקודות מרכזיות וכמובן שאנחנו זמינים לכל שאלה. כסוכנות ביטוח שעוסקת בביטוחי בנייה מזה למעלה מ-35 שנה, אשר לקוחותיה מעסיקים באופן קבוע עובדים פלשתינאים, נשמח תמיד לעמוד לשירותכם.

מיהו עובד פלשתינאי חוקי?

מיהו עובד פלשתינאי חוקי?

העסקה חוקית של עובד פלשתינאי מהשטחים כפופה להוראות חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ובענף הבנייה גם להוראות "נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף הבניין" ("הנוהל"). מדובר בנוהל של רשות האוכלוסין וההגירה (אגף מינהל עובדים זרים) שמגדיר את התנאים להעסקה חוקית (קישור לנוהל המלא, כאן).


ברמת העיקרון, ועל פי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, כל העסקה של עובד פלשתינאי בבניין חייבת "היתר העסקה" מהממונה שהוא מנכ"ל רשות האוכלוסין. למרות שמקום מגוריו של העובד הוא ביו"ש או ברצועת עזה, ההעסקה כפופה להוראות הדין הישראלי, כולל הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה (נציין שיש ניואנסים שמבדילים בין עובדים ישראלים לפלשתינאים כמו למשל בהיבטים בתחום החיסכון הפנסיוני, אבל לא נרחיב על זה כאן).


במאמר מוסגר נדגיש שהיתר ההעסקה הוא לא המסמך היחיד הרלבנטי. יש חובה שהעובד בעצמו יהיה בעל היתר כניסה לישראל למטרות עבודה מטעם המנהל האזרחי (יו"ש) או מינהל התיאום והקישור (עזה).

היתר למעסיק ספציפי

היתר למעסיק ספציפי

היתר להעסקה ניתן תמיד: למעסיק ספציפי לגבי עובד ספציפי. דהיינו, זהו היתר להעסקה ישירה בלבד שלא מיועד למתווכים, חברות כוח אדם וכיוצא באלה. כך גם המעסיק לא רשאי להעביר את העובדים שהוקצו לו למעסיקים אחרים.


בעל ההיתר חייב "להעסיק את העובד באופן ישיר בעסקו בסוג העבודה הרשומה בהיתר ובהתאם לתנאי ההיתר". ברגע שהעובד אצל מעסיק אחר, הוא כבר לא עובד פלשתינאי חוקי ויש לכך משמעויות לא פשוטות (ראו הרחבה על עובדים פלשתינאים לא חוקיים).

איך קולטים עובד פלשתינאי באופן חוקי?

איך קולטים עובד פלשתינאי באופן חוקי?

עמידה בהוראות החוק היא דרך המלך בקליטת עובד פלשתינאי. התהליך מבוסס לכל אורכו על דיאלוג רצוף של הקבלן מול מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, ה-מת"ש.


בשלב ראשון, המעסיק צריך להוציא "סמל מעסיק" במת"ש וזהו מהלך לא פשוט אשר דורש רישיון קבלן, אישורים ומספר הצהרות שבין המרכזיות שבהן:

· הצהרה שהוא זה שמעסיק את הפועלים.

· הצהרה שהוא מודע למחויבותו לכל הוראות חוק העסקת עובדים זרים.

· הצהרה שהוא מודע לזכויות העובדים לפי ההסכם הקיבוצי בענף הבניין והעץ.


המציאות והניסיון מלמדים שתהליך הגיוס לא תמיד חלק ונקי מאינטרסים, בלשון המעטה. פעמים רבות העובדים מגויסים לא בזכות מקצועיות אלא מכוח היכרות עם בני משפחה, נציגים מהכפר שיוצרים קשר עם קבלנים וכדומה. במילים אחרות, המעסיק לא מכיר לעומק את העובד הספציפי.


כמובן שהמת"ש אמור לבדוק את הסיכונים הביטחוניים הרלבנטיים אך אין כאן כמעט אף פעם תהליך סדור ורב-שלבי של קליטת עובד. כשאנחנו מדברים על היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים אנחנו מדברים לא רק על העובדים הישירים של הקבלן אלא על מכלול האתגרים מול קבלני משנה שמעסיקים בעצמם עובדים מהשטחים או מעזה.

מתי העסקת עובד פלשתינאי היא בניגוד לחוק?

מתי העסקת עובד פלשתינאי היא בניגוד לחוק?

חריגה מהיתר העבודה בישראל היא לא נדירה, לצערנו. בין אם המעסיק הפנה את העובד בעצמו למעסיק אחר ובין אם העובד עשה זאת לבד בשביל "השלמת הכנסה" ומבלי ליידע את זה שחתום על היתר העבודה שלו. למרות שבסוכנות שלנו אנחנו מדגישים באופן ברור שאין לחרוג מהיתרי העבודה שהונפקו, אנחנו נוכחים בהיקף הרחב של התופעה.

חבות מעבידים- ביטוח עובדים פלשתינאים, כלול בפוליסה הקבלנית

חבות מעבידים- ביטוח עובדים פלשתינאים, כלול בפוליסה הקבלנית

פרק חבות מעבידים בפוליסה הקבלנית מספק כיסוי ביטוחי (בין היתר) לכל העובדים הפלשתינאים החוקיים באתר הבנייה. בכל הנוגע לעובדים פלשתינאים שמועסקים על ידי קבלני משנה, הקבלן הראשי יכול לצאת ידי חובתו על ידי הקפדה על מילוי טופס 648 לביטוח לאומי, עריכת חוזים מסודרים וביצוע פיקוח ורישום על הנכנסים לאתר.


חשוב לדעת שאם אין רישום של חריגים ספציפיים בנדון בפוליסה, אזי פוליסת לעבודות קבלניות מספקת מענה גם כשמדובר בעובד ש"חורג מהיתר העבודה" ועובד בפרויקט המבוטח באמצעות מעסיק אחר מהרשום בהיתר העבודה שלו. פוליסת ביטוח עבודות קבלניות היא בד"כ פוליסה לאתר עצמו, עם כיסוי בגין כל עובד שבא בשעריו. ללא קשר למעמדו החוקי מבחינת דיני העבודה וההגירה (ושוב נדגיש: בתנאי שאין חריגים ספציפיים).


במאמר מוסגר נציין שכבר פגשנו בפוליסות עם סייגים וחריגים לכיסוי ועל כן יש חשיבות רבה לעריכת ביטוח עבודות קבלניות באמצעות סוכנות שבקיאה היטב במאפיינים של ענף הבנייה.

האם המעסיק החוקי יכול להיפגע בכל זאת?

האם המעסיק החוקי יכול להיפגע בכל זאת?

כמובן. אם המעסיק החוקי לא דאג לגרוע את העובד ממכסת העובדים שלו ולדווח על הפסקת העסקת העובד, הוא ימשיך להיחשב כמעסיק שלו . בכך הוא מאבד את השליטה והפיקוח על העובד והוא יתקשה במקרה תאונה להוכיח שהעובד לא עבד מטעמו באתר אחר ושנפסקו יחסי עובד-מעביד ביניהם.


לדוגמה, אם המעסיק התיר לעובד לעבוד במקום אחר, וזה נפגע באתר בנייה לא מבוטח, התביעה יכולה להגיע עד אליו. מדובר גם בעבירה בפני עצמה שעלולה לגרור קנס כספי גדול, ובמקרים חריגים אף כתב אישום עם חשיפה למאסר בפועל. סעיף 2 לחוק עובדים זרים מגדיר את עבירת "העסקת עובד זר שלא כדין" וקובע מפורשות כי היא חלה על כל מי ש"העסיק עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל".

ביטוח לאומי, האם תקף?

ביטוח לאומי, האם תקף?

עקרונית, המעסיק החוקי לא חשוף לסיכון מיוחד ככל שהוא עומד בתשלומי הביטוח הלאומי עבור העובד באמצעות המת"ש. הביטוח הלאומי ישלם את חלקו לנפגע ובמקרה של תביעת חבות מעבידים חברת הביטוח של המעסיק תגן עליו. דהיינו, אם ייפסקו לעובד פיצויים, חברת הביטוח  תשלים את הפער מעבר לתגמולי המל"ל.


עם זאת, ככל שמדובר בעובדי קבלני משנה, וככל שיוכח שהתאונה נגרמה בעקבות אי עמידה בתקנות הבטיחות, המוסד לביטוח לאומי עלול להגיש כנגד הקבלן הראשי תביעת שיבוב. תביעה שמטרתה להיפרע מהסכומים ששולמו לנפגע בעקבות רשלנות הקבלן הראשי או צד שלישי אחר שאחראי לתאונה במישרין או בעקיפין. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות צריכה לכלול כיסוי גם לתביעות שיבוב אלה.

טיפול בעובד פלשתינאי בבית החולים בישראל

טיפול בעובד פלשתינאי בבית החולים בישראל

ברגע שהעובד נפגע בתאונת עבודה, המעסיק יכול למצוא את עצמו מתמודד עם פרוצדורה לא פשוטה מול בתי החולים בישראל אשר דורשים מכל מי שמפנה עובד פלשתינאי להתחייב לשלם בעבור הטיפול הרפואי. לעתים אף על ידי השארת פרטי כרטיס אשראי וחתימה על טפסי התחייבות.


כמובן שהדבר מציב קושי. העובד נמצא כבר בבית החולים ונזקק לטיפול הרפואי, ולמעסיק אין ברירה אלא לחתום ולאשר (וכפועל יוצא מכך, להתחייב). יצוין שאלו סכומים לא מבוטלים, בלשון המעטה.


במקרה כזה מומלץ לפנות ללא דיחוי למוסד לביטוח לאומי ולדרוש קבלת אישור לכיסוי הוצאות הטיפול הרפואי. ייתכן שלא יהיה מנוס מהגעה פיסית לסניף. שימו לב שיש רק שלושה סניפי ביטוח לאומי בישראל עוסקים בטיפול בעובדי שטחים: ירושלים, חדרה ונתניה.


המוסד לביטוח לאומי מצידו לא ימהר לאשר כיסוי לעובד טרם בדיקת האירוע ואימותו. המל"ל מעוניין לוודא שהעובד אכן נפגע באתר הבנייה שכן פעמים רבות מגיעים לבית החולים אנשים שנפגעו במקומות אחרים ואפילו לא בישראל, הרוצים ליהנות מטיפול רפואי בישראל באופן בלתי חוקי.

האם דינו של עובד פלשתינאי חוקי הוא כדין עובד ישראלי?

האם דינו של עובד פלשתינאי חוקי הוא כדין עובד ישראלי?

פשוט אך חייב להיות ברור: דינו של עובד פלשתינאי חוקי המועסק באתר בניין בישראל הוא כדין עובד ישראלי. כולל הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. התשלומים בגין תנאים סוציאליים, גמל ופנסיה מועברים על ידי המעסיק למת"ש (לא ניתן לבצע בישראל קרן פנסיה לעובד פלשתינאי).


ביטוח חבות מעבידים

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות כוללת פרק ביטוח חבות מעבידים שנועד לכסות תביעה כנגד המעסיק בגין רכיבי פיצוי נתבעים שאותם העובד איננו זכאי לקבל מביטוח הלאומי. למשל, השלמת 25% משכר עבודתו שכן בקצבת נכות מלאה הוא זכאי רק למקסימום 75% משכרו מהמל"ל.


בנוסף, אם תוגש על ידי העובד תביעה אזרחית מקבילה נגד המעסיק בטענת רשלנות, פרק חבות המעבידים כולל כיסוי לפיצויים בגין ראשי נזק שלא מתוגמלים על ידי המל"ל כמו כאב וסבל, אובדן הנאה מהחיים ועוד. הכיסוי בביטוח העבודות הקבלניות הוא הגנה למעסיק וכולל גם הוצאות משפטיות להליך הנזיקי ולהליך הפלילי (עד תקרה מסוימת).


ביטוח צד שלישי

בכל פוליסה לביטוח עבודות קבלניות יש פרק שעוסק בכיסויים כנגד נזקים שייגרמו על ידי המבוטח לצד שלישי. פרק זה רלבנטי גם לעניין תביעות עובדים פלשתינאים חוקיים אשר מועסקים באתר על ידי קבלן משנה כאשר הקבלן הראשי הוא "צד שלישי" מבחינתם.


טופס – 648

קבלני משנה רבים מגיעים לעבודות קצרות וממוקדות ולעתים עובדיהם שוהים באתר ימים ספורים ואפילו כמה שעות בלבד. הקבלן הראשי לא יכול תמיד לעקוב אחר העובדים הללו והאם כולם מועסקים כדין עם היתרי העסקה כנדרש. ייתכן בהחלט שמדובר בעובדים לא חוקיים על כל המשמעויות המורכבות שנובעות מכך (קראו כאן להרחבה על היבטי ביטוח עובדים פלשתינאים לא חוקיים).

בין אם אלו עובדים פלשתינאים ובין אם עובדים זרים או ישראלים, בכל התקשרות מסוג זה, חשוב לדווח על העסקת קבלן המשנה לביטוח הלאומי בטופס 648. טופס אשר – ברמת העיקרון – מסיר את האחריות מהקבלן הראשי לעניין כיסוי העובד בביטוח לאומי.  (להרחבה על טופס 648 לחצו כאן).

היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים חוקיים
היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים חוקיים

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page