top of page
shadow ready-web-FF.png
האיום הרקטי – הפתרון: התחדשות עירונית
האיום הרקטי – הפתרון: התחדשות עירונית

האיום הרקטי – הפתרון: התחדשות עירונית

מאת: איציק סימון


אין ספור מילים ומאמרים נכתבו אודות החשיבות הרבה של ההתחדשות העירונית למרחב האורבני הוותיק בישראל.


אולם בעוד שבכל העולם המטרה המקורית של התחדשות עירונית היא למנוע קריסה עצמית של מבנים מסוכנים ו/או הגברת עמידות מפני רעידות אדמה, בישראל הנושא מקבל משמעות אחרת. זאת בעקבות האיומים הביטחוניים והרקטיים הרובצים לפתחנו.

ראו למשל את ההתייחסות לנושא זה בדו"ח מנהלת ההתחדשות העירונית הישראלית לסיכום הביצועים בתחום בשנת 2022: "בשל מיקומה הגאוגרפי של מדינת ישראל ומצבה הגאופוליטי נועדו לתהליכי התחדשות עירונית תפקידים לאומיים נוספים, כמו הגברת עמידותם של מבני מגורים ותשתיות עירוניות בפני אסונות טבע כרעידות אדמה ובפני איומים ביטחוניים שיש להגן על העורף מפניהם, כגון ירי טילים" (ההדגשה לא במקור).


קידום התחדשות עירונית הוא אפוא צו השעה. על המדינה לפעול באופן מיידי להסיר את מרבית החסמים שמונעים מהפרויקטים להתקדם.


אין מנוס ממציאת פתרונות יצירתיים ואפקטיביים לאתגרים הביטוחיים שמייצרים לצערנו "צוואר בקבוק" בתחום. "מכשול הביטוח" נובע בין השאר משינוי המגמה כלפי פרויקטים אלה מצד מבטחי המשנה בחו"ל. זאת מכיוון שפרויקטים להתחדשות עירונית ידועים במורכבות הנדסית ובחשיפתם לסיכונים לגוף ולרכוש. בעיקר נוכח ביצועם בלב המרחב העירוני, בסמיכות למבנים קיימים, בסביבה עירונית שאיננה סטרילית ובמקרים מסוימים אף כשהדיירים ממשיכים לגור בבניין המתחדש (תמ"א 38/1, חיזוק והרחבה).

לא רק עמידות וחוזק – מנוע משמעותי לבניית ממ"דים

לא רק עמידות וחוזק – מנוע משמעותי לבניית ממ"דים

התחדשות עירונית היא מענה למחסור בממ"דים במבני מגורים ישנים אשר דייריהם נאלצים להתבסס גם היום על מקלטים ציבוריים (ולעתים אף על חדרי מדרגות שהם לא אזור בטיחותי כלל וכלל). על פי נתוני התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אין ממ"ד בכ-62% מהדירות בישראל.


התחדשות עירונית שכוללת הקמה של ממ"דים במבנים הישנים ו/או בדירות החדשות היא קריטית. קידומה חשוב ביתר שאת לאור הגידול בטווח הטילים המגיע לכל חלקי הארץ (מצפון ומדרום). לאחרונה, לצערנו, אפילו רקטה שנורתה מרצועת עזה הגיעה עד לגליל.

האיום הרקטי – הפתרון: התחדשות עירונית
האיום הרקטי – הפתרון: התחדשות עירונית

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page