top of page
shadow ready-web-FF.png
איסור על הפעלת עגורן צריח באמצעות שלט רחוק
איסור על הפעלת עגורן צריח באמצעות שלט רחוק

איסור על הפעלת עגורן צריח באמצעות שלט רחוק

הפעלת עגורני צריח, טומנת בחובה סיכוני בטיחות אינהרנטיים שמיומנות והכשרת המפעיל שלהם הינה בעלת חשיבות מכרעת לצמצום ההסתברות להתממשותם של סיכונים אלו.


חשיבות זו מקבלת משנה תוקף, בין היתר לאור העובדה שבמדינת ישראל פועלים מספר רב של עגורני צריח (כ- 1,200בכל זמן נתון), גם בהשוואה למדינות מערביות אחרות. גם מספר זה צפוי לגדול לאור מאמצי הממשלה להגדיל את היקף הבנייה במדינה...

איסור על הפעלת עגורן צריח באמצעות שלט רחוק
איסור על הפעלת עגורן צריח באמצעות שלט רחוק

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page