top of page
צל
באנר תאונת עבודה לעובד קבלן משנה

תאונת עבודה לעובד קבלן משנה – חלוקת אחריות בין קבלן המשנה לקבלן המבצע

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

ת"א 9973-07-16
עבודה באתר מזמנת תדיר קבלני משנה. כאשר אחד מהעובדים של אותם קבלני משנה נפגע בתאונת עבודה, יכולה להתעורר מחלוקת לגבי האחריות לפיצוי. לדוגמה, מהו שיעור הפיצוי שישולם על ידי קבלן המשנה (המעסיק הישיר של העובד הנפגע), לעומת שיעור אחריותו של הקבלן המבצע. דוגמה לחלוקת אחריות מסוג זה תוכלו לראות בתיק שלהלן, אשר נדון במסגרת תביעה שהונחה לפתחו של בית המשפט בטבריה.


נסיבות התאונה – התביעה הוגשה על ידי עוזר חשמלאי אשר נפגע כאשר נפל באתר בעקבות התקלות בשק מלא בפסולת גבס. העובד הובהל מהאתר באמבולנס, ונאלץ לעבור ניתוח ברגלו בגין שבר מרוסק ותזוזה בפיקה בברך.

הצדדים לתיק – התובע הגיש את תביעתו כנגד מעסיקתו, קבלנית המשנה (נתבעת 1), בפרויקט שבוצע על ידי חברה קבלנית, היא נתבעת 3 (חברות הביטוח היו נתבעות 2 ו-4 בהתאמה).

מי ישלם וכמה יישלם? 

בית המשפט פסק לטובת הנפגע פיצויים בסך למעלה מ-500 אלף שקלים, וזאת בעקבות שורה של כשלים בתחום הבטיחות. נקבע כי הנתבעות לא הנהיגו שיטת עבודה בטוחה, והתרשלו כלפי התובע שהיה בסך הכל ביום השני לעבודתו. בין השאר בכך שהותירו אותו לעבוד ללא אמצעי זהירות נדרשים, לא דאגו למעברים בטוחים, לא סילקו מכשולים מסוכנים, ולא פיקחו אודות הנעשה בבניין.

בית המשפט קבע כי המעסיקה של הנפגע, קבלנית המשנה, תהיה אחראית על 30% מהנזק, ואילו הקבלן הראשי (מבצע הבנייה) על 70%.

עובד קבלן מחלים מפציעה

ההיבט המשפטי
שאלת חלוקת האחריות בין קבלן משנה לקבלן ראשי נבחנת לפי מידת אשמתם של הצדדים, כנגזרת ממידת רשלנותם. חלוקת האחריות נתונה לשיקול דעתו של השופט היושב בדין לפי התרשמותו ממידת האשמה של כל אחד מהמעורבים, לרבות מבחינת האשמה המוסרית.
 

 

האחריות של קבלנית המשנה (30%) נבעה מכך שהיא שלחה עובד מטעמה לאתר בנייה, מבלי לדאוג לסביבת עבודה בטוחה, ומשום שלא הדריכה אותו לגבי כללי הבטיחות במקום, למרות שהייתה מודעת לקיומם של מכשולים מסוכנים (כדוגמת שקי פסולת בנייה).

אחריות הקבלן המבצע הייתה רחבה יותר – 70%. ראשית, בית המשפט הזכיר מושכלות ראשונים לפיהם מינוי קבלן משנה איננו גורע מאחריות הקבלן הראשי אשר יוסיף וייחשב בתור מבצע הבנייה. לאחר מכן נקבע כי הקבלן הראשי לא מינה מנהל עבודה כנדרש לפי תקנות הבטיחות בעבודה, ולא הוכיח שהועברו לעובדים תדריכי בטיחות. כמו כן, למרות שאירעה באתר תאונת עבודה שדרשה פינוי עובד באמבולנס לבית החולים, לא נערך כל טופס תחקיר.

כפי שניתן לראות - תאונות עבודה בענף הבנייה עלולות לגרום לנזקי גוף חמורים. גם אם לא מדובר בתאונה קטלנית, ואפילו אם לכאורה התאונה איננה קשה, הדברים עלולים להתגלגל לכדי הגשת תביעה בסכומים גבוהים. ראו אפוא כיצד נפילה בגלל שק פסולת הפכה לתביעה שבה הנפגע דרש (וקיבל) פיצוי בסך יותר מחצי מיליון שקלים.

ההיבט הביטוחי

ההיבט הביטוחי
בכל פרויקט לבנייה חשוב מאד שכל העוסקים במלאכה יבטחו עצמם בפוליסת ביטוח ראויה. הן הקבלן הראשי והן כל אחד ואחד מקבלני המשנה המגיעים לאתר. היות שהתביעות מטפסות לעתים תכופות לסכומים משמעותיים, פוליסות הביטוח צריכות להיערך בהתאם.  

לצערנו, אנו נפגשים פעמים רבות עם פוליסות בעלות כיסוי חסר (בלשון המעטה). לא אחת אנו נתקלים בפוליסות לביטוח עבודות קבלניות אשר אינן הולמות את הפסיקה העדכנית בתחום נזקי הגוף. לכן, שימו לב. חשוב לברר כי הפוליסה כוללת סכומים ראויים לטובת כיסוי נזקי גוף, גם בפרק הנוגע לחבות מעבידים, וגם בפרק שעוסק בביטוח צד ג'. כך גם יש לדאוג לקיומן של הרחבות בחריגי הפוליסה, ולוודא שהן מבוססות עם סכומים נאותים. זאת ועוד, יש להקפיד על הרחבת שם המבוטח בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות באופן נאות, כך שזכויות כל אחד מהצדדים תישמרנה היטב.

איקון PDF

לקריאת פסק הדין לחצו על הקובץ

bottom of page