top of page

הגנות לדיירים בפרויקט תמ"א 38 - מה (בין היתר) חשוב לדרוש מהיזם

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

מאמר מאת איציק סימון 


פרויקטים של תמ"א-38 ובמידה רבה בעיקר- תמ"א  38 (1-3) – מחייבים הגנה פוטנציאלית משמעותית לדיירים  במקרה של נזק - כחלק מהדרישות ההכרחיות מהיזם לפני חתימת הסכם התמ"א, אולם לעתים רבות עניין הביטוח נדחק לשוליים  בהסכמים אלו ואיננו מטופל באופן יסודי, ולא בצדק.

ניקח לדוגמה את התרחיש של  נטישת האתר ע"י הקבלן .
הפוליסה הקבלנית מגדירה בחריגיה  שבמקרה של הפסקת עבודה באתר מעל -90 יום , הכיסוי הביטוחי - יפקע.
במצב דברים כזה - ברור שמצד אחד הדיירים נותרים עם אתר בנייה שמטבע הדברים הוא סביבה לא בטוחה לשוהים ולמבקרים בו- ומאידך נותרים גם ללא כיסוי ביטוחי, פעמים רבות שלא בידיעתם.

בתרחיש שבו הדיירים פונו מהדירות טרם תחילת הבניה - ברור שבמקרה נטישת האתר ע"י החברה הקבלנית- הקושי אף משמעותי יותר- שכן אין להם לאן לחזור, השאלה היא האם הבטוחות מספקות במקרה כזה.

למותר לציין שכיסוי דיור חלופי בפוליסה הקבלנית עשוי להוות פתרון רק במקרה של נזק פיזי לדירות הקיימות, אבל גם כיסוי זה איננו קיים ברוב הפוליסות לפרויקטים של תמ"א-38, אם בשל היעדר דרישה מצד הדיירים או בשל חוסר מודעות ו/או רצון לחסוך- מצד החברה הקבלנית.

בסיכום: העליתי על קצה המזלג שתי בעיות שגרתיות בפרויקטים של תמ"א 38 המשקפות את חשיבות נושא הביטוח כחלק מהדרישות ההכרחיות מהיזם לפני חתימת הסכם התמ"א-38, נושא שלצערי אינו מקבל התייחסות ראויה לעתים קרובות.

פניה לאיש מקצוע הבקיא בביטוח פרויקטים כאלה עשויה להוביל לפתרונות ביטוח נאותים לפחות לחלק מהבעיות שהזכרתי.

בברכה

איציק סימון

לקבלת מידע על ביטוח קבלנים ויזמים
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page