top of page
צל
באנר הצבת דרישות נאותות לביטוח אחריות מקצועית מהמתכננים והיועצים השונים בפרויקט

הצבת דרישות נאותות לביטוח אחריות מקצועית מהמתכננים והיועצים השונים בפרויקט

מאמר מאת איציק סימון
 
ביטוחי אחריות מקצועית  לענפי ההנדסה האדריכלות  והתכנון,  נועדו למתן כיסוי ביטוחי לבעל המקצוע  כנגד תביעות הקשורות להפרת החובה המקצועית שלו, טעות מעשה או מחדל בתום לב.

האינטרס של היזם בפרויקט בניה מכל סוג, או דיירים בפרויקט תמ"א 38, הוא שתנאי הכיסוי יהיו נאותים וכי יתקיים 'כיס עמוק' שיבטיח אפשרות להיפרע מבעל המקצוע שהיפר את חובתו המקצועית  או בשל טעות, מעשה או מחדל שלו .

 פעמים רבות  היקף הכיסוי הביטוחי בפוליסת האחריות המקצועית של המתכנן זוכה לזלזול, נדחק לשוליים, איננו מטופל נכון או איננו מטופל כלל, ואם חלילה קורה משהו דרמטי - אזי מתחיל 'מחול שדים'.
 
 
נתחיל עם מה שקורה במציאות
ביטוחי אחריות מקצועית  בכלל  ובענפי ההנדסה האדריכלות  והתכנון  בפרט, הינם תחום פרוץ שבו באם הלקוח (מזמין העבודה)  אינו מציב  בחוזה ההתקשרות עם המתכנן מפרט ביטוח עם רף דרישות גבוה לגבולות ותנאי הכיסוי הביטוחי , אלא מותיר את  קביעת נוסח והרחבות הפוליסה לברירת המחדל של חברת הביטוח – לעתים רבות  התוצאה הינה פוליסה ברמה נחותה ובסכומי ביטוח נמוכים מאד ביחס לסיכון. ובשלוש מילים:  פוליסה שאינה מספקת.
באופן כללי ומבלי להכליל, ניתן לקבוע כי אחוז ניכר מבעלי המקצוע בתחום מחזיקים כיסוי ביטוחי בלתי הולם, וזאת בלשון המעטה.
 
פועל יוצא מהאמור לעיל הינו שהמזמין  חייב להציב מצדו רף דרישות גבוה,  וככל שיש ביכולתו - עליו  ללחוץ על בעלי המקצוע  לספק כיסוי ביטוחי ברמה נאותה (ולו רק לפרויקט הספציפי). שאם לא כן רמת הכיסוי  הביטוחי  לעתים רבות - תהיה נמוכה.

הצבת דרישות לביטוח אחריות מקצועית

מטרות אישור קיום הביטוחים החתום
בעקבות  דרישת יזמים מקרב לקוחותינו  לקבלת מסמך  אישור קיום ביטוחים חתום בידי חברת הביטוח  של המתכנן/היועץ,  לעתים רבות מועברים אלינו  לעיון פוליסות ביטוח של המתכנן/ היועץ. במקרים אלה - אני דוחה את המסמך – ומבקש לקבל את טופס אישור קיום הביטוחים החתום, שכן לאישור מטרות חשובות:
 
  1.  ווידוא עצם קיום הביטוח -  באופן בהיר וברור.
  2.  ביטול חריגים לכיסוי, קביעת דרישות ביטוח, ותנאים לכיסוי הביטוחי  - מורחבים.
  3.  הסדרת מעמד המזמין למול חברת הביטוח של המתכנן/היועץ.
  4.  אישור הביטוח גובר על הפוליסה -  החזקתו בידי המזמין חשובה ובעלת יתרון.

הסדרת מעמד המזמין לעניין ביטוח המתכנן/היועץ:
נדגיש בשנית כי מטרת אישור הביטוח  איננה רק לוודא את
עצם קיום הביטוח, אלא אף להסדיר את מעמד מזמין העבודה

צוות חילוץ בזמן חילוץ באתר בנייה

אחריותו החוקית של בעל מקצוע ע"פ דין
בכל הנוגע לדרישות ביטוח כאלה ואחרות יש לזכור שקיום או אי קיום ביטוח בכלל, וברמת כיסוי כזו או אחרת  בפרט,  נועד להבטיח יכולת לקבל שיפוי או פיצוי בגין תביעות ונזקים, אך היעדרו או קיומו לא משנה כהוא זה את מחויבויותיו של בעל המקצוע מכוח אחריותו ע"פ דין.
לכן, גם אם נתפשר בדרישות  אין זה מוריד כהוא זה מאחריותו ומשמעויותיה הכספיות.
 
רצון המזמין לעבוד עם איש מקצוע מועדף
לעתים רבות (מטבע הדברים)  נוצרת העדפה לאיש מקצוע מסוים  ואזי, כשהאיש אינו מספק את הביטוחים הנדרשים או ברמה המבוקשת, אני מתבקש להקל בדרישות.
במקרים אלה כדאי להבחין בין בעלי המקצוע השונים. לדוגמא: ליקויים וטעויות בעבודתו של הקונסטרוקטור עלולים להניב תביעות באופי בהיקף חמורים יותר מאשר אצל אדריכל הנוף. אשר על כן, ניתן לעתים להקל אולם תמיד נדרוש חתימה על אישור קיום ביטוחים כפי שאפרט להלן.
 
חתימת חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים
כשחב' הביטוח צריכה לחתום על אישור קיום ביטוחים אין לצפות שהיא תרחיב את גבולות אחריותה מעבר לנקוב בפוליסה. (אלא אם כן המבוטח יסכים לשלם פרמיה נוספת).
ואולם- האישור כולל (מלבד גבולות האחריות) גם סעיפים והרחבות שונות שלפחות את חלקן חברת הביטוח תאשר הגם שאינם כלולים בפוליסה באופן אוטומטי, שלא לדבר על הסדרת מעמד המזמין לעניין הביטוח האמור.

אשר על כן – מבחינתנו, גם אם מדובר באיש מקצוע מועדף שמבקש שנסתפק בביטוח הקיים – תמיד נדרוש  את חתימת חברת הביטוח על אישור קיום הביטוחים וננסה להניע את המתכנן/היועץ  לשפר את הפוליסה שלו, מתוך הבנה שכיסוי ביטוחי לוקה לא ימנע תביעה אישית מכוח אחריותו ע"פ דין.
 
לא בושה להציב רף דרישות גבוה גם בנושא הביטוח.
מטבע הדברים, כמו בכל תחום בעולם העסקי, כל בעל מקצוע מעוניין לעשות עסקים בתנאים הטובים ביותר מבחינתו.

מאחר שנושא הביטוח  ובמיוחד - ביטוח האחריות המקצועית  של המתכנן/היועץ  - חשוב, ופעמים רבות אף קריטי והרה גורל במקרים של אירוע ביטוחי, אני מציע לשדר למתכננים וליועצים את המסר הבא בכל עת, ולפמפם אותו עד שיחדור לתודעת בעלי המקצוע המעוניינים לשתף פעולה עמכם:

אנו דורשים הכי טוב בכל תחומי העשייה - וגם בכל הנוגע להיקף וטיב  ביטוח  האחריות המקצועית  שלך כבעל מקצוע  שמבקש לתת לנו שירותים.

bottom of page