top of page
צל
באנר בקרה על כניסת ויציאת עובדים מבקרים ואורחים באתר בניה

בקרה על כניסת ויציאת עובדים מבקרים
ואורחים באתר הבניה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

מאת: איציק סימון ועו"ד מעין גלסנר - יועצת ביטוח

המסתובב בערי אירופה מתפעל לא פעם מהסדר, הניקיון, ההשקעה בעיצוב סביבתי, השווקים הנקיים והמסודרים כאילו מדובר בסופרמרקט יוקרתי. ומה עניין שתי שורות הפתיח לענף הבניה? הנה:
 
אינני יודע אם שמת לב אבל כשעוברים בסמוך לאתר בניה בחו"ל אי אפשר שלא להשתאות ואפילו לחוש קורטוב של קנאה:

  • גידור סופר דקורטיבי

  • תאורה מסודרת עם עיצוב שמחמיא לרחוב

  • שער הכניסה לאתר הבניה עם אינטרקום וכניסה מבוקר

ואיפה אנחנו?
במקרים רבים, האופן בו אתר בניה 'ישראלי' מגודר מעלה את השאלה "האם גם כאן בישראל חלה חובה לדאוג לשלומם של העובדים והמבקרים באתר?"
 
ובכן, על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח 1998 חלה חובה לגדר את האתר ולהציג שלטי אזהרה נראים לעין!  אולם חובה זו נועדה להגן על מי שנמצא מחוץ לאתר הבניה.

אך מה עם חובת המעביד להגן על עובדים ואורחים הנמצאים בתוך אתר הבניה?
וכיצד מגן המעביד על עובדיו מפני פלישת גורמים לא רצויים לאתר אשר עלולים לחבל בהם או בעבודתם ?

ובקיצור: האם גידור האתר בלבד מספק בנסיבות העניין?


לפני שאנסה להשיב על שאלות אלה ואחרות מן הראוי לחזור להדגיש את צו האכיפה של תקנות העבודה והבטיחות אשר הרחבתו נכנסה לתוקף בתחילת 2018: החוק מסמיך את המפקח על העבודה להטיל קנסות (עיצומים כספיים כלשון החוק) בגין כל הפרה של כל אחת מחובות המעסיק.

לדוגמא: אם נמצאו בגדר שעוטפת את אתר הבניה ארבע פרצות, רשאי הפקח להטיל עליך ארבעה קנסות. 'עלות' על פרצה עומדת על 25,000 ₪, ובחשבון פשוט מדובר בתשלום מיותר ומעיק של-  100,000 ₪ , ועוד היד נטויה- מי אמר שרק הגדר לקויה?. 

גידור באתר בנייה

מדובר לא רק בכסף...
גידור האתר, בכל גדר שהיא, לא נועד רק כדי לצאת ידי חובה או בגלל שעלול להיות מוטל עליך קנס כספי כבד. הגידור  נועד, בראש ובראשונה, להפריד בין אתר בניה בו מתבצעות עבודות שדורשות מהנוכחים בתוכו למלא אחר הוראות ותקנות הבטיחות לבין מי שאינו צריך להיכנס לאתר, ובכך למנוע פגיעה בגוף או בנפש של אזרחים תמימים (ו'לא תמימים') שאינם מהווים חלק מהעבודות.
 
אבל - זו אינה המטרה היחידה של הגדר. גידור הוא רק חלק מהאמצעים המאפשרים למעסיק בקרה ושליטה על המתרחש באתר בניה ומניעת כניסת גורמים אשר עלולים לפגוע בבטיחות אתר הבניה, בשוגג או במזיד, ובכך להגן דווקא על מי שנמצא בתוך אתר העבודה.
 
אמצעים נוספים לבקרת כניסה לאתר העבודה יכולים להיות לדוגמא:

  • רישום מבקרים

  • מתן או אי מתן הרשאה (מכוח התפקיד...)

  • התקנת מצלמות ושליטה דרך חדר בקרה

  • התקנת אינטרקום בכניסה לאתר

  • הצבת שומר שער שיפקח על הנכנסים והיוצאים בכל שעות היום והלילה

  • התקנת תאורה

מבקרים לא רצויים

מאחר שאנחנו מדינה שסובלת לא פעם מאירועי טרור, ובמיוחד אלה  המבוצעים ע"י שב"חים (שוהים בלתי חוקיים), נשאלת השאלה האם במקרה בו חדר מפגע (או הועסק באופן בלתי חוקי) וביצע מעשה טרור - ניתן להטיל אחריות כלשהי על מבצע הבניה שלא מנע  את כניסתו? 
 
עוד נשאלת השאלה האם במקרה בו חדר מפגע (או הועסק באופן בלתי חוקי) וביצע מעשה טרור - האם יש מקור ביטוחי לפירעון? 
למעשה, אנחנו כבר לא דנים בהיבט הכלכלי של קנסות על פרצות בגדר או של אסתטיקת גידור אתר העבודה, אלא : מי ישפה את הנפגע ואת משפחתו.

מדוע קיימת חשיפה של המעסיק באירועים אלו?

גידור נגד הולכי רגל

על אף שהמדינה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, מחויבת על פי החוק  במתן תמלוגים כספיים והטבות שונות לנפגעי טרור ולמשפחותיהם, הפוליסה הקבלנית מחריגה כיסוי עקב נזק שנגרם לאדם או לעובד בשל פעילות טרור וזאת מבלי שהמבטח נדרש לשאלה האם מבצע הבניה יכול היה, באמצעים כאלה ואחרים, למנוע כניסת מפגעים או העסקתם באתר העבודה, זאת מאחר שבפוליסה הקבלנית קיים חריג לכיסוי הביטוחי  שעניינו - טרור.

חריג זה קובע כי מבטח לא ישפה את המבוטח בגין אבדן, נזק או חבות אשר נגרמו, נבעו או הוחמרו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפעולות חבלה וטרור.
טרור על פי הפוליסה הינו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים של אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.
קביעה כי נגרם נזק כתוצאה מטרור , מהווה כאמור עילה לדחיית נזקים על פי חריג טרור.
 
אם כך למעשה - הגדר נועדה להגן:
1. על עוברי אורח מחוץ לאתר העבודות מפני הסכנות שעלולות להיגרם להם בתוך האתר.
2. על עובדים הנמצאים באתר עצמו מפני סכנות שעלולות לחדור לאתר ולחבל בעבודות.
3. על המעסיק -  שכן פגיעה של כל אדם או גוף באתר העבודות, שהוגדרה כפעולת טרור, תותיר אותו חשוף מול תביעה הנוגעת לרשלנותו בהגנה על עובדיו מפני כניסת גורמים לא רצויים, וזאת ללא חברת ביטוח שתשפה אותו.

חשוב: לאחרונה ניתן לרכוש פוליסה ייעודית המבטחת סיכוני טרור באמצעות סינדיקט לונדוני – לפרטים נוספים אודות פוליסה זו - פנו אלינו. 

במידה ויש לך שאלות בנוגע לפוליסה ייעודית לסיכוני טרור
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page