top of page
צל
באנר אחריות קבלן ראשי למנות מנהל עבודה

אחריות קבלן ראשי למנות מנהל עבודה

מאת: עומרי ניסני, מהנדס אזרחי

כאשר קבלן מקבל לידיו פרויקט כ"קבלן ראשי", הוא מוגדר לפי החוק כ"מבצע הבנייה". מתוקף הגדרה זו הוא אחראי על מינוי מנהל עבודה ועל וידוא כי כל עבודות הבנייה מתבצעות בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה ובהתאם לתקנות הבטיחות.

מנהל עבודה

כידוע, האחריות להבטיח את קיום תקנות הבטיחות באתר הבנייה, כמו גם את יישומן בשטח, נוגעת לכל מי שנמצא באתר. גם אם הוא איננו עובד ישיר של הקבלן הראשי, אלא – לדוגמה – עובד של קבלן משנה.

האחריות של מנהל העבודה מוגדרת בתקנה 5 לתקנות הבטיחות בעבודה. תקנה אשר קובעת כי מנהל העבודה גם חייב למלא אחר תקנות הבטיחות בעבודה, וגם אחראי לוודא שכל העובדים ממלאים את התקנות בהתאם לעבודתם (זולת במקרים בהם החובה מוטלת על מבצע הבנייה באופן מפורש).
אך מה קורה אם הקבלן הראשי לא ממנה מנהל עבודה? ובכן, ככל שהקבלן הראשי לא מינה מנהל עבודה או שמנהל העבודה הפסיק את עבודתו ולא מונה מנהל עבודה תחתיו, יש לכך שני היבטים מהותיים.

ראשית, כל החובות אשר מוטלות על מנהל העבודה מונחות במלואן לפתחו של הקבלן הראשי. שנית, וזאת יש לזכור ולהפנים - על פי תקנות הבטיחות בעבודה, הקבלן הראשי לא יוצא ידי חובתו כשהוא נכנס בנעליו של מנהל העבודה, גם אם הוא ממלא לכאורה את כל החובות הנ"ל.
אי מינוי מנהל עבודה היא חובה אחרת העומדת בפני עצמה

לא מיניתם מנהל עבודה? אתם עלולים לשלם פיצויים לנפגעים
לא אחת, גם אם תאונת עבודה התרחשה באופן מוחלט שלא באשמתו של הקבלן הראשי, עצם העובדה שהוא לא מינה מנהל עבודה תגרור  אחריות לנזקיו של הנפגע. דוגמה למקרה כאמור ניתן לראות בפסק דין שהתקבל לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 3380-01-17).
מדובר בתאונת עבודה מצערת ביותר שבה נפגע עובד של קבלן שלד שהועסק באתר הבנייה.

דיון משפטי

היזם "מסר את המפתחות" לקבלן ראשי, שהוגדר בתור "מבצע הבנייה". כאשר הנפגע הגיש תביעה לפיצויים על סך מיליוני שקלים, הוא טען שגם לקבלן הראשי יש אחריות כלפיו, משום שהתברר כי האחרון לא מינה לאתר מנהל עבודה כנדרש בתקנות.

בית המשפט מתח ביקורת חריפה על הקבלן. למרות שהאחריות הוטלה בעיקרה על המעסיק הישיר של הנפגע (קבלן השלד), בשיעור של 70%, הקבלן הראשי נדרש לשלם אף הוא פיצויים בסך של 30% מהנזק.

"הנתבעת 2 (הקבלן הראשי) בהיותה "מבצע הבניה", היתה אחראית לבטיחות אתר הבניה במקרה דנן", נכתב בפסק הדין, "במיוחד כשלא הוכיחה כי מינתה, או דאגה כי ימונה, מנהל עבודה לאתר הבניה, כהוראת תקנה 5(ג) לתקנות עבודות הבניה" (ההדגשות לא במקור). 

 

הזווית הביטוחית לגבי מינוי מנהל עבודה
אך מה המשמעות של הדברים בכל הנוגע לפוליסת הביטוח, ולשאלה המתבקשת האם יש כיסוי ביטוחי לקבלן הראשי הרשלן שלא מינה מנהל עבודה? מהי הזווית הביטוחית של העניין? התשובה מתחילה בשלבים הראשונים של התקשרות עם חברת ביטוח לרכישת פוליסה קבלנית.

סקר באתר

בין השלבים המוקדמים של התהליך, חברת הביטוח מבצעת סקר המבקש לשרטט את סיכוני האתר, ולא פחות מזה – את האמצעים להקטנת הסיכון. הסקר טומן בחובו חובות שהמבוטח צריך למלא כדי שהפוליסה תהיה תקפה באופן מלא.
במידה שחברת הביטוח קבעה בסקר אמצעים להקטנת הסיכון אשר לא התקיימו בפועל, וכללה אותם  בתנאי הפוליסה, הביטוח יכול לאבד מעוצמתו ביום פקודה. הדבר יכול ליצור "סדק בקיר הביטוחי" ובמקרים חמורים אף להביא להיעדר כיסוי ביטוחי מלא.

קבלנים יקרים, שימו לב. הניסיון מלמד כי סקרי חברות הביטוח עוסקים פעמים רבות באזכור או בדרישה למינוי מנהל עבודה, וקובעים זאת כתנאי לקיום הפוליסה. על כן, אין להקל ראש במסקנות הסקר המקדים של חברת הביטוח, וקל וחומר כאשר הדברים מועלים עלי כתב בפוליסה.

אולם באותה הנשימה חשוב לדעת כי השלבים המוקדמים של רכישת הפוליסה יכולים להיות בסיס למו"מ מול המבטחת. לעתים קרובות תוצאות הסקר יוצרות דרישות גבוהות ובלתי-הגיוניות לגבי המבוטחים, אשר בהחלט אפשר להתדיין לגביהן במשא ומתן מקצועי מול חברת הביטוח. 

לסיכום,
בבואכם לרכוש פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מומלץ להתייעץ ולהיעזר בסוכן ביטוח מנוסה בביטוחי בנייה,  שידאג לרכך את תנאי הסקר ולתאמם בהסכמה מול הקבלן . מעבר לכך, כמובן שיש למנות מנהל עבודה שלא רק מתוך רצון לשמור על הביטוח, אלא בראש ובראשונה בכדי לשמור על בריאותם ושלומם של העובדים ו/או הגורמים השונים המבקרים באתר הבנייה.

בימים בהם אנו שומעים חדשות לבקרים על תאונות עבודה קשות באתרי בנייה בישראל, מוטלת עלינו – העוסקים בענף הבנייה – אחריות גבוהה. אחריות שהיא לא רק נזיקית או משפטית, אלא (ולא פחות) - מוסרית וחברתית. 

bottom of page