top of page
צל
באנר ״קונקאם״ - מערכת לניהול בקרת איכות הבנייה

״קונקאם״ - מערכת לניהול בקרת איכות הבנייה

מאמר מאת: מיקי יוגב, מנכ"ל

גילה ליקויי חמור בבנייה

מחקרים ורקע

בשנת 2014 פורסם מחקרם של פרופ׳ יחיאל רוזנפלד וחנן בן-עוז, מהמכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון בחיפה, בהזמנת משרד הבינוי והשיכון, וכותרתו הייתה ״אפיון ליקויי בנייה לפי גורמים שורשיים: זיהוי גורמיהם, עיתוי יצירתם וחשיפתם, התפתחות עלויותיהם ותרופות לצמצומם״.

במחקר זה נקבע, בין היתר, כדלקמן:

•  ב- 100% מהדירות החדשות בישראל יש ליקויי בנייה.

•  העלויות המקושרות לליקויי בנייה הן בסדר גודל של 10-15% מעלות הפרויקט.

•  67% מהליקויים שנתגלו בשלב מסירת הדירות פגעו במוניטין החברה המבצעת.

•  המפקח מטעם היזם גילה רק 3% מהליקויים ואילו הדיירים גילו 20% מהליקויים.

•  רק ב-57% מהמקרים מערכת האיכות תפקדה כראוי.

•  חברות הבנייה צריכות לשלם עוד שנת עבודה של מהנדס ובכך יחסכו כפליים מעלות נזקי ליקויי הבנייה.

זיהוי הגורמים השורשיים לליקויים והתפלגותם לקבוצות ראשיות הראה כי הם:

•  45% - שיטות העבודה

•  35% - כוח האדם

•  19% - הניהול

•  1% - המיכון

•  1% - חומרי הגלם.

פקח בנייה מעיין בניירת

מבוא

בשנים האחרונות, עקב גידול האוכלוסייה והדרישה הגוברת לדירות מגורים והן בגלל השינויים המהותיים שהתחוללו בבנייה האורבאנית במדינה, התרחבה תעשיית הבנייה באופן משמעותי. היקפי פרויקטי הבנייה משתנים וגדלים מיום ליום הן בגודלם, הן בגובהם, בעיצובם, בסביבתם, במוצרי הגמר שלהם ובפיתוחם הסביבתי. לגידול משמעותי זה, המשתרע על פני שני העשורים האחרונים, יש השלכות משמעותיות רבות לא רק על ניהול הבנייה בכללותה אלא גם על ניהול איכות הבנייה.

מעת לעת אנו נחשפים לכשלים ולליקויים מהותיים בענף הבנייה, שאינם מתאימים למדינה מערבית מפותחת. למעשה, ליקויי הבנייה הינם כיום חלק בלתי נפרד מכל פרויקט בנייה, ותוצאותיהם הם, בדרך כלל, תביעות משפטיות, בוררויות, הליכי גישור ועוד. בעקבות זאת נאלצו חברות הבנייה להקים מחלקות מיוחדות שתטפלנה דרך קבע בתלונות ובתביעות רוכשי הדירות.

חלק מחברות הבנייה, ובמיוחד הגדולות שבהן, הפנימו כבר את הצורך בהגברת הניהול וניתן למצוא בהן כיום מערכות לניהול פרויקטים מסוג כזה או אחר. כיום, מתבצע ניהול האיכות בצורה עצמאית, בחברות הקבלניות והיזמיות, החל מזיכרון אישי של מנהל/ מפקח הפרויקט, דרך רישום בניירת כזו או אחרת, תכתובות מייל שאינן חשיפות ומשולבות עם כלל הגורמים בפרויקט, תיעוד חלקי או דו״חות ביקורת במערך ISO כזה או אחר. רובו של התהליך מתקיים גם באמצעות תיקים שהחומר בהם נאגר לפי הגדרות מסוימות ובסופו של התהליך מסרק, נגנז, או אפילו נעלם בחלקו. אין גם האחדה של תהליכים ונוהליים באופן מלא וחלקם של התהליכים כלל אינו מבוצע בגלל עומסים המוטלים על מנהל/מפקח הפרויקט, תיאומים, קבלני משנה, ספקים, מנהלי עבודה, מחסור בכוח אדם, איחור בלו״ז ועוד.

הצורך במערכת לניהול איכות

הצורך במערכת לניהול איכות

הצורך במערכת לניהול האיכות בבנייה נובע מהיקף הכשלים ומהיעלות הנמוכה של כוח האדם והיקפו באתר. כעובדה, ידע העוסקים בתחום בכל החתכים של הביצוע הינו חלקי ואינו מעודכן. מנהלי ומפקחי הפרויקט אינם מתעדכנים בתקנים החדשים המתפרסמים בתדירות רבה.

 

הפיקוח באתר אינו יכול להכיל את כלל הבדיקות הנדרשות, בין היתר בגלל העומס המוטל על מנהל/מפקח הפרויקט העוסק בעשרות יחידות דיור בו-זמנית, והופך את תפקידו לבלתי אפשרי. לאור זאת, מערכת לניהול איכות הבנייה חוסכת זמן יקר ומגבירה את יעילות הפיקוח באתר ואת הספקים.

מערכת לניהול איכות בבנייה נועדה לצמצום ומזעור ליקויי הבנייה וסטיות מהתכנון, תוך בקרה על לוח זמנים בצורה עקבית. המערכת אינה מחליפה ידע, ניסיון או השכלה רלוונטית בתחום אלא תומכת בתהליך.

בשנים האחרונות פיתחנו מערכת לניהול איכות הבנייה המאפשרת לשפר את איכות הבנייה בצורה דרמטית. זאת, באמצעות טכנולוגיה ייחודית המיישמת בקרה רצופה על כל שלבי הביצוע. טכנולוגיה זו מיושמת כיום במאות פרויקטים ברחבי הארץ ומצמצמת משמעותית את הכשלים וליקויי הבנייה.

שימוש במערכת ניהול קונקאם

יכולותיה של מערכת ״קונקאם״

•     תפעול פשוט.

•    שיתוף כל גורמי הפרויקט והמזמין במערכת האיכות.

•     עבודה משותפת בענן הנגיש מכל מחשב נייד, טאבלט וסמארטפון.

מערכת איכות מתקדמת. הנתונים המועלים במערכת נאספים באתר באמצעות תיעוד נרחב על-פי רשימת

•     נושאים כלליים בכל שלב והתאמה לתקנים המתאימים. לכל פרויקט נקבע לוח זמנים בהליך קצר מאוד ומתקבל לוח גנט המתאר את כל שלבי הפרויקט. לכל דירה/ בית/פרויקט לוח זמנים מובנה, שניתן לשינוי בהתאם לקצב הביצוע האמיתי. לכל דירה/בית עשרות שלבי בדיקות זהים ובכל שלב מדדי האיכות מתואמים לתקן. הוצאת הדו״ח נעשית בזמן קצר ביותר על-ידי מנהל/מפקח הפרויקט בכל דירה/בית פרטי.


מערך הבדיקה מתחלק לשניים:

 מדדי איכות - מדדים שנקבעו לאבטחת    תהליך תקין בשלב הבנייה.

 מדדי תקן - מדדים מוטמעים בתוך המערכת בשלב הבנייה.

 הדו״חות נשלחים מיידית מהאתר לכל גורמי האיכות בפרויקט לפי הגדרה, כאשר בכל דירה/בית ניתן להפיק עשרות דו״חות בפורמט אחיד. תוצאות בדיקות שאינן עומדות בדרישות הכלליות ובדרישות התקן מועברות לריכוז נפרד – "דו״ח ריכוז סיכונים / אי התאמות". בכל שלב בדיקות קיימת האפשרות להוצאת דו״ח ביקורת המתעד ביקור יועץ/מתכנן, או עבודות נוספות שנתגלו או הושלמו.

מערכת ניהול איכות הבנייה זו מיועדת לחברות ניהול ופיקוח פרויקטים בענף הבנייה, ליזמים ולקבלנים ראשיים. המערכת נמצאת בשרת המאפשר לכל גורמי הניהול יכולת לראות בזמן אמיתי את כל הפרויקטים בחברה, כל פרויקט בפירוט יחידות ובאופן פרטני. לכל דירה/בית קיים ריכוז ניהול תכתובות מתקדם המקנה יכולת לראות מי קרא את התכתובת, מתי נשלחה, על-ידי מי ומתי נקראה. ניתן להעניק הרשאה לכל דייר / יועץ/ גורם לראות את כל הבדיקות שהתבצעו בנכס שלו.

 עם זאת, קיימים מספר חסמים לתפעול המערכת: החשש של מנהל הפרויקט או המפקח מהצורך לבצע את כל פעולות הבקרה לפי סדר כרונולוגי, כמו גם הבנת הממונים בחברה את פעילותו ואת אופן תפקודו. באופן טבעי קיים גם החשש מכל שיפור טכנולוגי. טעות לחשוב שהפעלת המערכת צורכת זמן נוסף, בעוד שלמעשה היא חוסכת בזמן אמת שעות עבודה, דיווח, תיעוד, תיוק ועוד.

אתר-בנייה.jpg

לסיכום:

מערכת ״קונקאם״ לניהול בקרת איכות בפרויקט בנייה מיועדת למזער תקלות וליקויי בנייה. שימוש עקבי בכל תכונות המערכת וביצוע פיקוח לפי שלביה יביא לתוצאה טובה באיכות הבנייה בפרויקט המערכת מבוססת על תקני הבנייה הקיימים ומתעדכנת בתקנים חדשים בזמן אמיתי. המערכת מתייחסת ליישום התכנון וביצועו באתר הבנייה.

לפרטים נוספים, צרו קשר:

www.conqum-ltd.com

מייל: office@conqum.com

משרד: 058-5249090 , 04-8700280

bottom of page