top of page

החשיבות בביטוח חבות המוצר - קבלן נמצא אחראי לנזקו של אורח שנפל מעליית גג שנים אחרי הבניה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

מאמר מאת איציק סימון
 

לעתים מתפרסמים פסקי דין מאד מעניינים שיוצרים המחשה ברורה לחשיבות שיש להעניק לסוגי ביטוח שאינם נפוצים מדי בציבור היזמים והקבלנים.

כך לאחרונה, התקבל בשבועות האחרונים פסק דין מעניין של בית המשפט העליון,  שחייב קבלן שבנה בית פרטי  לפצות נפגע שנפל זמן רב  לאחר הבניה והאכלוס, מעליית גג שרצפתה נבנתה בחלקה מלוח גבס.

הנפגע טען להתרשלות הקבלן בכך שלא מיגן את הפתח ולא הציב אמצעי אזהרה.
מנגד, הקבלן טען שהפתח נועד לאפשר הרחבה עתידית במפלס שהגישה אליו הייתה מוגבלת ע"י קיר בטון וכן טען שהוצב במק...ום שלט אזהרה.

בית המשפט המחוזי קבל את טענות הקבלן ודחה את תביעת הנפגע, אולם בבית המשפט העליון הפסיקה התהפכה והתביעה התקבלה.

קביעת השופטים הייתה שהקבלן צריך היה לצפות כניסת אנשים לאזור הסכנה ולחסום את הגישה לחלוטין.

וגולת הכותרת בפסיקה: העובדה שהקבלן פעל על פי תכנית- אינה משחררת אותו מאחריות לנזק שנגרם לניזוק כתוצאה מפתח שנותר ללא גידור.

אז איזו פוליסה הייתה משרתת כאן תביעה כזו?
אינני יודע אם הקבלן כאן היה מבוטח , בכל אופן פוליסה לביטוח חבות המוצר- נועדה בדיוק לתביעות מסוג תביעה כזו , בה מוגשת תביעה כנגד הקבלן בגין נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מפגם במוצר.

במקרה כזה חברת הביטוח הייתה נושאת הן בהוצאות המשפטיות (כאן נפסקו למערער/התובע הוצאות בסך-50,000 ש"ח רק בגין הערעור לעליון) והן כמובן בתוצאות ההליך והפיצויים שייפסקו לתובע.

בברכה,
איציק סימון

לקבלת מידע על ביטוח קבלנים ויזמים
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page