top of page
צל
באנר ריכוז ההקלות המעודכנות בעקבות משבר הקורונה נכון ל- 17/03/2020

להלן ריכוז ההקלות המעודכנות בעקבות משבר הקורונה נכון ל- 17/03/2020

לקהל לקוחותינו בעקבות משבר הקורונה אנו מביאים לכם רשימה מעודכנת של כל ההטבות וההקלות מטעם המדינה.

** אנו נעדכן מעת לעת ברגע שיהיה לנו מידע עדכני יותר**

מסלול מהיר לקבלת הלוואה בערבות מדינה לנפגעי הקורונה

הקרן בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מההשלכות של משבר הקורונה במסגרת המסלול הייעודי יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה. 
המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף......

bottom of page