top of page

ביטוח דירה בתמ"א 38, האם כפל ביטוחים הכרחי?

"כיצד להתנהל לגבי ביטוחי הדירה הפרטיים של בעלי הדירות בפרויקט תמ"א 38/1 (חיזוק והרחבה), שבמסגרתו הדיירים יכולים כידוע להמשיך ולגור בבניין במקביל לביצוע העבודות"
 

כמנכ"ל סוכנות ביטוח המתמחה בביטוחי בנייה, מופנות אליי מדי פעם שאלות מיזמים, קבלנים, מתכננים ומשרדי עורכי דין, המלווים פרויקטים של תמ"א 38 (על שלל גרסאותיה).

אפתח בכך שביטוח תמ"א 38 הוא מהביטוחים המורכבים ביותר ומחייב שליטה בדקויות, שכן טעות מקצועית עלולה לעלות ביום פקודה בדמים מרובים.

אחת השאלות הנפוצות עמה אני נתקל תדיר היא "כיצד להתנהל לגבי ביטוחי הדירה הפרטיים של בעלי הדירות בפרויקט תמ"א 38/1 (חיזוק והרחבה), שבמסגרתו הדיירים יכולים כידוע להמשיך ולגור בבניין במקביל לביצוע העבודות". אנצל הפעם את הבימה המכובדת שניתנה לי באתר "מגדילים", בכדי לענות על סוגיה זו.

למעשה, מה שהפונים מבקשים לדעת הוא האם ביטוח הדירה של בעלי הדירות בפרויקט תמ"א 38/1/3 (חיזוק והרחבה) בפוליסה הפרטית, שנרכשה על ידם טרם תחילת הפרויקט ולפי הפוליסה התקנית לביטוחי דירות, מכסה נזקים שייגרמו כתוצאה מהעבודות או במהלכן.

הבהרה חשובה – פוליסת הדירה התקנית מחריגה כיסויים בדירה שאינה תפוסה, אלא אם הדייר רוכש הרחבה מתאימה ועומד בתנאים מצטברים, המפורטים בה. לענייננו ....
 

bottom of page