top of page
צל
באנר ביטוח רפואי לעובדים פלשתינאים במסגרת "מתווה קפסולות הקורונה"? יש פתרון !!!

ביטוח רפואי לעובדים פלשתינאים במסגרת "מתווה קפסולות הקורונה"? יש פתרון !!!

לקהל לקוחותינו,
בעקבות ההנחיות להגשת בקשה להעסקת עובדים פלשתינים בישראל, הידועה גם בתור "מתווה קפסולות הקורונה" ("תו סגול לאתרי בנייה"), מעסיקים מחויבים בשורה ארוכה של הוראות. ביניהן רכישת ביטוח רפואי לעובדים או התחייבות לשאת בכל עלות טיפול שיידרש (קישור להנחיות הממשלתיות)למידע חשוב נוסף על לינת עובדים באתר הבנייה

הביטוח הרפואי נועד לאפשר קבלת טיפול מיידי לעובדים בזמן שהותם בישראל. הוא איננו תחליף לביטוח לאומי או לביטוחים נוספים כדוגמת ביטוח עבודות קבלניות, אחריות מקצועית וכדומה. הביטוח נרכש במתווה חודשי ומתחדש, בהתאמה מדויקת להנחיות "מתווה קפסולות הקורונה".
 

עדכונים חשובים בנוגע להיערכות לכניסה מחדש של העובדים הפלסטיניים החל מיום 04.08

 

כניסת העובדים הפלסטיניים תתבצע בכפוף להעסקתם והלנתם בישראל למשך 3 שבועות, בשיטת הקפסולות שבוצעה בחודש האחרון.

לצורך כך, עליכם להגיש בקשה מקוונת.

לנוחותכם להלן הקישור לטופס המקוון לרישום לקפסולות:

https://acb-forms.egen.co.il/

 

יש להגיש את הבקשה, באמצעות הטופס המקוון, עד ליום ראשון, 2.8.2020, בשעה 19:00.

בהתאם להוראות תקנות שעת חירום (https://bit.ly/314cc8A), המעסיקים נדרשים לבטח את עובדיהם בביטוח רפואי.

מי שעשה ביטוח לעובדים באופן פרטי צריך להעלות את אישור הביטוח על מנת שניתן יהיה להתקדם בתהליך.

את אישור הביטוח מעלים סרוק למייל ishurim@acb.org.il

 

לתשומת לבכם!

 

תהליך רכישת הביטוח לא נעשה יותר דרך סוכנות דגן שטיפלה בנושא עד כה, אלא ישירות מול חברת מנורה מבטחים!

bottom of page