top of page
shadow ready-web-FF.png
ביטוח תמ"א 38, פינוי בינוי ובניה במסגרת התחדשות עירונית

ביטוח תמ"א 38, פינוי בינוי ובניה במסגרת התחדשות עירונית

פרוייקט תמ"א 38 (1-3) לחיזוק שידרוג והרחבת המבנה הקיים, הנפוץ יותר בביטוחי התחדשות עירונית, הוא אתר הבניה היחיד ש"מאכלס" יחד עובדים ודיירים בו זמנית. כך, נוצר מצב יומ-יומי בו הדיירים – ילדים, מבוגרים, זקנים – "מסתובבים לפועלים בין הרגליים" בעוד שלמנהל העבודה, לקבלן או ליזם אין כל יכולת פיקוח וסמכות עליהם. זהו רק נתון אחד בסקירת מורכבותם של פרויקטים מסוג זה והתאמת פוליסות הביטוח שמעניקות כיסוי ביטוחי מקסימלי!

bottom of page