top of page
צל
באנר ביטוח אובדן רווחים עתידיים בענף הבנייה

ביטוח אובדן רווחים עתידיים בענף הבנייה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

מאמר מאת איציק סימון

שתי נקודות מרכזיות עומדות בבסיסם של דיני הנזיקין בישראל. האחת היא שהנפגע זכאי לפיצוי מהמעוול בשל הפגיעה, והשנייה היא שהפיצוי נועד "להשיב את המצב לקדמותו".

פקודת הנזיקין, אשר הינה הבסיס לתביעות מסוג זה, מגדירה בסעיף 2 את המושג "נזק" באופן הבא: "אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם-טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה" (ההדגשות אינן במקור).

כלומר, על פי תורת הנזיקין, בגדרי המושג "רכוש" נכללים גם היתרונות שמופקים מן הנכס בהווה, וגם יסודות ההנאה העתידיים שהיו יכולים לצמוח ממנו (ראו למשל ע"א 9474/03). ואכן, תביעות בגין אירועים נזיקיים כוללות לעתים תביעה לפיצוי בגין ראש נזק של "אובדן רווחים עתידיים". סוגיה שכיחה בענף הבנייה הקשורה לרוב לאיחור מסירה של פרויקט מסחרי-עסקי.
עוד בטרם נסביר את הדברים, נדגיש כבר עכשיו כי נזק פיננסי-ממוני שנגרם בשל אובדן רווחים עתידיים איננו כלול כברירת מחדל בשלושת הפרקים העיקריים של פוליסת ביטוח עבודות קבלניות (שהינם: ביטוח רכוש, ביטוח חבות מעבידים וביטוח צד שלישי) ואם בכלל- יש לרכשו כפרק רביעי בפוליסה הקבלנית ו/או באמצעות פתרון ביטוחי אחר ונפרד מהפוליסה הקבלנית.

אובדן רווחים

מתי מתרחש אובדן רווחים עתידיים בענף הבנייה?
 
הדוגמאות השכיחות ביותר לגבי אובדן רווחים עתידיים בענף הבנייה נוגעות כאמור לאיחור במסירה. לדוגמה, ככל שמדובר על פרויקט מסחרי לטובת השכרה לצדדים שלישיים, אובדן הרווחים הוא כפול: הן אובדן רווחים עתידיים שהיו צפויים להתקבל מהשכרת המתחמים לשוכרים, והן נזקים שייגרמו לאותם שוכרים בעקבות איחור במסירה, אשר יהוו בסיס לתביעה כנגד החברה הקבלנית או החברה היזמית.
 

ניקח לדוגמה חברה יזמית שמקדמת בנייה של פרויקט מסחרי ובו חנויות, משרדים ומרכז קניות. מרבית חוזי ההשכרה במתחם נסגרו מבעוד מועד, ונקבע כי הכניסה תהיה בטווח תאריכים מסוים. כעת, ניתן לראות בנקל מה עלולה להיות ההשפעה של אירוע נזיקי בלתי צפוי, כדוגמת שריפה באתר הבנייה, אשר תדרוש שיקום של הנזק ותייצר עיכוב של כשמונה חודשים במסירת המפתחות.

מצד אחד החברה היזמית תאבד את דמי שכירות שהיו אמורים להתקבל במשך כשמונה חודשים. מצד שני, השוכרים ייפגעו בשל אובדן הרווחים שייגרם להם כתוצאה משמונת חודשי העבודה האבודים. ייתכן בהחלט שיהיו גם שוכרים שיסבלו מנזקים תוצאתיים נוספים כגון הצורך בפינוי עסקם הנוכחי, אחסנת הציוד, התחייבויות כלפי לקוחות, התחייבויות כלפי ספקים, העסקת עובדים, פגיעה במוניטין ועוד.

הסוגייה הזו מאפיינת כמובן לא רק בנייה למגזר העסקי. ראשית, בשנים האחרונות אנו נתקלים יותר ויותר בתופעה שבמסגרתה חברות יזמיות וקבלניות מקימות מבני מגורים ומייעדות חלק ניכר מהדירות להשכרה. בפרויקטים אלה, עיכוב במסירה כתוצאה מאירוע תאונתי באתר הבנייה מהווה בסיס ברור לאובדן רווחים עתידיים שיכולים להגיע לכדי סכומי עתק. כך גם הדברים נכונים לגבי פרויקטים של תמ"א 38, הכוללים פעמים רבות שילוב של בנייה למגורים עם הוספת שטחי מסחר.

ביטוי נוסף וחריף יותר לנזקים כבירים שעשויים לחול, הינם עיכובים בפרויקטים תעשייתיים , בניה של בתי מלאכה, מפעלי תעשייה וכיוצ"ב , בהם נזק פתאומי ובלתי צפוי עשוי לגרום עיכוב משמעותי במסירתם- והפסדי הכנסות גדולים בשל השבתת קווי ייצור, וכו'. 
כך הדבר גם בנזק הגורם איחור במסירת פרויקטים של בניית מתקני אנרגיה למיניהם ושדות סולריים.

פוליסת ביטוח בחתימה

מה קובעת הפוליסה ואיך מתמודדים?
ביטוח אובדן רווחים עתידיים- הוא נדיר במקומותינו.  מעטים מבקשים לרכוש אותו, מעטות חברות הביטוח   אשר מוכנות למכור אותו.   אולם, אירועים בהם נגרם אובדן רווחים עתידיים - אינם עניין נדיר במחוזותינו. איחורים  במסירות  הינן  עניין נפוץ לצערנו והם  תולדה של פערי תכנון-ביצוע , עיכובים בלתי צפויים, נזקים לפרויקט כתוצאה מאירועים תאונתיים וכיו"ב.  ככל שהאיחור במסירה היה תולדה של נזק פיזי  בלתי צפוי באתר , המכוסה ע"י הפוליסה הקבלנית , אשר נגרם כתוצאה מרשלנות במעשה או מחדל מצד הקבלן, אזי הפוליסה הקבלנית אמנם לא תספק (במבנה הבסיסי שלה)  את המענה הראוי, אולם בנסיבות כאלה ועם הרחבות מתאימות, פוליסת ביטוח האחריות המקצועית של הקבלן  עשויה להעניק  פתרון ביטוחי.

המלצתנו הינה כמובן לבחון ולוודא  את נחיצותה של הרחבה ספציפית, לפיה הפוליסה הקבלנית כן תכלול גם כיסוי ביטוחי לאובדן רווחים בשל נזקים שנגרמו בגין נזק בלתי צפוי,  ובהיעדר אפשרות כזו, לוודא קיומה של הרחבה מתאימה בפוליסת ביטוח האחריות המקצועית.  

שימו לב שאין מדובר בעניין של מה בכך, ובפרט בפרויקטים עתירי תקציב. חברות הביטוח בישראל אינן תמיד "ששות" להרחיב את הפוליסה הקבלנית לכלול ביטוח אובדן רווחים עתידי, ולעתים קרובות ההתנהלות היא ישירות מול מבטחי המשנה בחו"ל (המעמידים תנאים שונים לאפשרות רכישת  ההרחבה). על מנת לוודא כי ההרחבה נרכשת ומספקת את ההגנה הביטוחית המצופה ממנה, רצוי וראוי לבצע את המהלך בתמיכה של סוכנות ביטוח המתמחה בנושאים אלה באופן ספציפי.

bottom of page