top of page
צל
באנר ביטוח עבודות קבלניות בשיפוצים

ביטוח עבודות קבלניות בשיפוצים – 6 כללים חשובים

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

מאת: רז אוחנה

זה כבר הפך לשגרה. אמצעי התקשורת עמוסים לעייפה בסיפורים אודות משפצים שהסתבכו לאחר כניסה להרפתקה של שיפוץ יסודי, מבלי להקפיד עם כמה כללים בסיסיים ביותר. הסתבכויות שהתרסקו על ראשם של אנשים נורמטיביים מן היישוב, שנאלצו להתמודד לראשונה בחייהם עם משמעויות חוקיות ונזיקיות הרות גורל.

גם הנתונים אינם משתמעים לשני פנים. לפי דו"חות רשמיים של משרד העבודה, אחת מכל ארבע תאונות עבודה קטלניות בענף הבנייה מתרחשת בשיפוץ מבנה קיים. הדברים מתחברים לניסיונות של המדינה וגופים שונים לפעול להסדרה ופיקוח על הענף.

בין אם בתקנה שאושרה במאי 2019 על ידי משרד הבינוי והשיכון, לפיה גם קבלני שיפוצים יידרשו לקבל רישיון עבודה כקבלנים רשומים ולעבור בחינה מקצועית, ובין אם ב"חוק השיפוצניקים", שכמעט עבר בכנסת, והיה מטיל על קבלני שיפוצים אחריות של כשנה על עבודתם.

ההגדרה החשובה של "מבצע הבנייה"
שיפוץ יסודי בנכס איננו משימה פשוטה. הצורך בהתקשרות עם קבלני שיפוצים בדרגות שונות, החל מקבלני שיפוץ ראשיים (בסגנון "קבלן מפתח"), וכלה בקבלני משנה פרטניים, דורש לא רק התמודדות עם תוכניות וביצוע, אלא התייחסות למישור הביטוחי.

פועל בשיפוץ במבנה

במה דברים אמורים? קחו לדוגמה משפחה ישראלית שקונה בית הזקוק לשיפוץ מאסיבי. מה שקרוי בשפת העם "שיפוץ קומפלט" או "שיפוץ מן היסוד". על פי רוב, המשפחה, אשר שקועה כבר בהוצאות גבוהות על רכישת הנכס As-Is, תשאף לפתור את השיפוץ בתקציב הנמוך ביותר ובלוחות זמנים קצרים. חרף כך שמדובר בסט עבודות מורכב הכולל קבלנים שונים לרבות קבלני שלד, קבלני חשמל, קבלני אינסטלציה, קבלני גבס ועוד.

המשפחה תשקיע בד"כ מאמצים בניסיון להבין את הצעות המחיר ולהתמקח, אך תשים פחות דגש על עיון בחוק ובתקנות. זאת למרות שככל שהיא לא תתקשר עם "קבלן שיפוצים מרכזי", היא זו שתוגדר בתור "מבצע הבנייה". סטאטוס משפטי בעל השלכות אדירות לגבי אחריות חוקית ומלאה בנושאי בטיחות, תאונות, רשלנות ועוד.

שימו לב כי תאונות בנכס אינן באות לידי ביטוי רק בנזק לרכוש. הן עלולות לגרום לנפגעים בגוף ובנפש. גם בקרב המשפחה המשפצת וגם בקרב צדדים שלישיים כמו שכנים, עובדים, עוברי אורח וכדומה (ראו הנתונים שהוזכרו לעיל).

האחריות החוקית הרובצת לפתחה של המשפחה לא מסתכמת ברכושה או בעצמה, אלא אחריות רחבה כלפי הציבור. סיטואציה שהינה כר פורה לתביעות נזיקין, המקפלות בחובן נזק כלכלי ואישי עצום. לעתים, נזק אשר קשה לראות כיצד המשפחה תוכל להתמודד עמו גם במשך שנים רבות קדימה.

כללי אצבע חשובים בביטוח שיפוצים

לאחר שהגדרנו את הבעיה, הנה מעט מן הפתרונות האפשריים. קראו כמה היבטים חשובים לגבי ביטוח ואחריות בשיפוץ מבנה:
מבצע הבנייה – על פי החוק בישראל, "מבצע הבנייה" יכול להיות אחד מהבאים: קבלן ראשי או מזמין העבודה. כאשר מזמין העבודה, הלקוח, לא מתקשר עם קבלן ראשי, הוא זה שמוגדר בתור מבצע הבנייה. כן, גם אם הוא חסר כל ניסיון בשיפוצים ואפילו אם איננו נמצא בשטח מלבד ביקורים ספורדיים. על מנת שהמשפחה המשפצת לא תהיה מוגדרת כ"מבצע הבנייה", שומה עליה להתקשר 
בחוזה כתוב עם קבלן בעל סיווג מתאים שייקח על עצמו את הפרויקט  כ"קבלן ראשי", ולציין בו שהקבלן מרכז תחת ידיו את ביצוע כל סידורי הבטיחות הנדרשים באתר בזמן העבודות.

מינוי קבלן רשום לביצוע העבודות – מבצע הבנייה אחראי באחריות עליונה לגבי בחירת הגורמים עמם הוא מתקשר לטובת תכנון עבודות הבנייה וביצוען. התקנות קובעות כי עליו להתקשר עם בעלי מקצוע מתאימים, שהינם בעלי הכישורים הנדרשים לטובת ביצוע העבודות. חלה על מזמין העבודה חובה ברורה לבחור אנשי מקצוע מתאימים ומוכשרים, ולהימנע מהתקשרות עם מתכננים או מבצעים רשלניים.

לא בטיחותי

מנהל עבודה – מנהל עבודה הוא לא רק פונקציה ביצועית. מדובר בדרישה מכוח החוק. בכל עבודה של תיקון או תוספת לשלד קיים, וכמובן שבעבודות הכרוכות ביסודות, הסרת קירות תמך, חפירות מתחת למבנה וכדומה, החוק והתקנות קובעים כי יש למנות קבלן רשום וכן כי הקבלן הרשום ו/או מבצע הבנייה ימנו מנהל עבודה (ראו הנחיות למינוי מנהל עבודה במשרד העבודה, בקישור כאן).

ביטוח עבודות קבלניות ע"י מזמין העבודה – משפצים אשר עומדים בפני שיפוץ רחב היקף יפעלו בחוכמה אם ירכשו מבעוד מועד ביטוח עבודות קבלניות שיהיה רשום על שמם (מזמיני העבודה). אמנם ניתן גם לוודא כי הקבלן או הקבלנים רכשו ביטוח כאמור, אך מומלץ (בלשון המעטה) שלא להסתמך בעיניים עצומות על הפוליסות הללו. ראשית, ביטוח עבודות קבלניות הוא ביטוח מורכב שהמשפחה המשפצת תתקשה לעמוד על קנקנו וטיבו גם אם תוצג בפניה פוליסה כאמור. שנית, בשיפוצים רבים נוצרים מצבים שבהם הקבלנים מתחלפים, וככל שתהיה תלות בביטוח העבודות הקבלניות של קבלן ספציפי, מזמין העבודה עלול להימצא אל מול שוקת שבורה. הפתרון לכך הוא אפוא רכישת ביטוח עבודות קבלניות על שם מזמין העבודה, אצל סוכן ביטוח מיומן בתחום ביטוח זה.

ביטוח מבנה קיים – בביצוע עבודות שיפוץ מאסיביות בדירה או מבנה, עלולים להיגרם נזקים שונים ומהותיים למבנה הקיים. יש לוודא כי סכום הביטוח בפוליסת הביטוח לעבודות הקבלניות משקף לא רק את עלות השיפוץ אלא גם את עלות בניית המבנה הקיים. גם אם המשמעות היא תשלום פרמיה גבוהה יותר.

חבות מעבידים וצד ג' – הכרחי לרכוש בפוליסות לביטוח עבודות קבלניות סכומי ביטוח משמעותיים לנזקי צד שלישי וחבות מעבידים. חשוב בעניין זה להבין (ולהפנים) כי גם כאשר עובד של קבלן משנה נפגע באתר, הוא יכול להיחשב כנפגע צד שלישי כלפי מזמין העבודה. אלו תביעות אשר יכולות להאמיר לסכומי עתק, ובפרט בענף שבו תאונות קשות וקטלניות אינן נדירות. התביעה יכולה לכלול סכומים בהיקף רב, הן מכוח הלכת השנים האבודות והן במסגרת תביעת שיבוב שתוגש על ידי המוסד לביטוח הלאומי. כבר נתקלנו במקרה שבו זוג צעיר נאלץ להתמודד עם תביעת כזו שטיפסה לכדי סכום של כ-4.5 מיליון שקלים, וזאת בשל תאונת עבודה קשה של עובד קבלן משנה.

תוקף הביטוח אם הקבלן איננו קבלן רשום – אחת השאלות המורכבות ביותר בעניין זה היא הנושא של קבלן רשום. דהיינו, האם פוליסת ביטוח עבודות קבלניות תקפה אך ורק בהתקשרות עם קבלנים הרשומים כחוק. התשובה לכך איננה חד משמעית והיא משתנה מכוח פרמטרים רבים, כמו גם תלויה בשורה של "שאלות משנה". למשל, מהו הסיווג הדרוש של הקבלן אל מול העבודות שלשמן הוא הועסק, האם חברת הביטוח ביצעה סקר לפרויקט וציינה בו התייחסות לגבי סוג הקבלן, האם בתנאים ובסייגים של הפוליסה שנרכשה נכללו גם התניות בדבר מינוי קבלנים רשומים, האם מהות העבודות וסוגן מחייבים מינוי קבלן רשום מכוח התקנות ועוד.

לסיכום,
שיפוץ בנכס, ובפרט שיפוץ יסודי ומקיף, הוא איננו עניין של מה בכך. משפצים אינם לרוב אנשי מקצוע, ובדרך כלל אינם בקיאים אפילו בקצה הקרחון של הנושא מההיבט הביטוחי. החתירה להשגת המחיר הטוב ביותר, איננה אפוא חזות הכל.

עבודות שיפוץ משמעותיות חייבות להתבצע תוך היערכות נכונה בכלל המישורים, לרבות ובפרט המישור הביטוחי.

bottom of page