top of page
צל
באנר הקבלן, הפוליסה ותאונת העבודה הקטלנית

הקבלן, הפוליסה ותאונת העבודה הקטלנית

מאת איציק סימון

רכישת ביטוח עבודות קבלניות דורשת ניסיון, ידע, מקצועיות ויכולת ירידה לפרטים הקטנים. לא בכדי, סוכנות הביטוח שלנו מתמקדת אך ורק בביטוחים הקשורים לענף הבנייה, ואיננו פועלים באפיקי ביטוח אחרים. לאחרונה קיבלתי (שוב) דוגמה לכך, ולצערי פעם נוספת הדוגמה כרוכה בנסיבות מצערות.

מעשה שהיה כך היה. לפני כשנה וחצי הגעתי לפגישה עם קבלן אשר ביקש לשבת עמי לאחר שקיבל המלצות על סוכנות הביטוח, וזאת לטובת עריכת פוליסה לשני פרויקטים חדשים. ישבנו במשרדו, הצגתי בפניו את הסוכנות ועשייתה, הדגשתי את הערכים המוספים שלנו, והקבלן התרשם. בו במקום החליט שהוא מעוניין לעבוד עמנו וחתם על כל הניירת הרלבנטית.


רגע לפני שעמדתי לצאת מהדלת, הקבלן עצר אותי וביקש ממני, אם אני יכול, לעבור על פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שנרכשה על ידי יזם בפרויקט אותו הוא מבצע במרכז הארץ.

קולאז' איציק סימן בודק פוליסה

"בשמחה", עניתי, ופתחתי את המסמכים. אולם כשהתחלתי לקרוא, החיוך נמחק מפניי. הבנתי שאני מביט בפוליסה ובה אין ספור טעויות "פאטליות" בהגדרות ובכיסוי הביטוחי. כולל, למשל, כ-30 דרישות מיגון שונות ומשונות, וביניהן דרישות רבות שאין סיכוי שאתר בנייה יכול לעמוד בהם. לדוגמה, דרישה שכל הקבלנים שלוקחים חלק בפרויקט יהיו קבלנים רשומים, או שהקבלן יאכוף את השימוש באביזרי הבטיחות של כל אחד ואחד מהעובדים בכל רגע נתון.
ביטוחים נפרדים למנופים?

בעודי ממשיך לקרוא אני נתקל בדרישה נוספת שפשוט "היממה אותי", הקשורה לפעילות של מנוף באתר. הפוליסה קבעה כי המבוטח צריך לרכוש פוליסת צד שלישי נפרדת וראשונית מביטוח העבודות הקבלניות לגבי פעילות המנוף, ובגובה של מיליוני שקלים. כמו כן, נקבע כי המבוטח יהיה חייב לרכוש פוליסה נוספת, נפרדת וראשונית, של ביטוח חבות מעבידים, בקשר לפעילות המנוף באתר.    אציין מניסיוני כי פשוט בלתי אפשרי לרכוש ביטוחים מסוג זה בשוק הישראלי.
 

"הקשב לי טוב", אמרתי לקבלן, "אתה בבעיה. הפרויקט התחיל לפני שמונה חודשים ועם הפוליסה הזו אתה נתון בסיכון יומיומי, אפילו עכשיו בעודנו מדברים.

גש מיד ליזם ואמור לו שאינך יכול להמשיך לעבוד באתר תחת התנאים הביטוחיים הללו ודרוש לתקן את הפוליסה".  אין בעיה, הודה לי הקבלן, ונפרדנו לשלום.

דוד בטון נופל על פועל

תאונת עבודה באתר, האם הפוליסה טופלה?
לפני כחצי שנה קיבלתי טלפון מידידי הקבלן, "אל תשאל", אמר, "אירעה תאונת עבודה קטלנית באתר הבנייה. דוד בטון  שהורם על ידי מנוף,  נקרע ונפל על עובד שנהרג במקום. שלח אליי בבקשה את המומחה שלך לתאונות עבודה ועזור לי לעבור את האירוע".

"אין בעיה", עניתי, "אך האם טיפלת בפוליסה כפי שדיברנו בפגישתנו?". השקט מן הצד השני של הקו אמר את הכל.  "וואללה, שכחתי" , הוא ענה.

ידידי הקבלן לא דאג לטפל בפוליסה, וכעת הוא מצוי במצב מורכב. עובד הרוג באתר בגין פעולת מנוף, ופוליסת ביטוח עמוסה בתנאים וסייגים שייתכן מאד שלא תעזור לו כעת, משהגיע יום פקודה.

לסיכום, המסר ברור. ביטוח עבודות קבלניות יש לעשות אך ורק עם סוכנות ביטוח הבקיאה ברזי הפוליסות בשוק, ואשר מכירה את הסיכונים המאפיינים את ענף הבנייה בישראל. ברכישת פוליסה קבלנית יש לקרוא היטב את כל הסייגים, להבין את כל התנאים והניואנסים, ולעיין בקפידה ב"אותיות הקטנות".

bottom of page