top of page
צל
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

לוגו ג'ון גבע

שלט מנוף שנגנב – האם בר פיצוי?

עו"ד שלומי הדר – ג'ון גבע, הדר ושות' עורכי דין 

בבית משפט השלום בפתח תקווה נדונה תביעת בעלים של משאית העוסקת במתן שירותי הובלות ועבודות הדורשות הרמה באמצעות מנוף המשאית.

התובעת רכשה את המשאית עם מנוף וביקשה להנפיק פוליסת ביטוח למשאית ולמנוף המכסה את כל סוגי האירועים הביטוחים, היא עשתה זאת ע"י פניה לנציג הנתבעת, סוכן הביטוח.

בשנת 2016 פרצו למשאית התובעת, כתוצאה מכך ניזוקו ונגנבו חלקים של המשאית ובין היתר נגנב שלט פיקוד אלחוטי של המנוף (להלן: "השלט") ששוויו עומד על 28,000 ₪. בשל כך, פנתה התובעת אל המבטחת, בגין פיצוי על נזקי הרכוש שנגרמו למשאית בהתאם לפוליסת הביטוח.

המבטחת פיצתה את התובעת בניכוי בלאי, כינון, השתתפות עצמית, קיזוז עקב תת ביטוח ובניכוי ערך השלט בטענה להיעדר כיסוי ביטוחי.

התובעת בחרה להגיש תביעה בה טענה, כי שלט הפיקוד הינו חלק משמעותי ממנוף המשאית אשר בוטח על ידי המבטחת.

מנגד, המבטחת טענה כי היא פיצתה את התובעת בהתאם לחבות שלה על פי הפוליסה בניכוי השלט בהיעדר כיסוי ביטוחי שכן לטענתה התובעת הפרה את חובתה ולא קיימה את הוראת הפוליסה אשר קובעות, כי: "משאית עם מכשיר עבודה שקיים שלט נשלף/אלחוטי, השלט לא ימצא במשאית בשעות שהמשאית אינה מאוישת".
בשעת אירוע הגניבה, שלט הפיקוד אשר נגנב היה מצוי בתוך המשאית, שלא הייתה מאוישת וזאת בניגוד מוחלט לתנאי הפוליסה.

לאחר בחינת הראיות העומדות לנגד עיניו, בית המשפט דחה את התביעה.

טענת בעל המשאית לפיה סוכן הביטוח שלו טען כי המנוף מבוטח כולל חלקיו, כלל לא הוכחה בשל העובדה שהחליט לא לזמן את סוכן הביטוח המדובר. זאת ועוד, גם אם טענתו של בעל המשאית לפיה נודע לו שיש לעשות ביטוח נפרד לשלט רק במהלך התביעה עצמה כנה, היא אינה מסייעת לו, שכן מפיו בית המשפט למד שכלל לא ביקש לעיין בפוליסת הביטוח או לערוך תחשיב כמצופה טרם רכישת הפוליסה, ואף לא לוודא את ערך המשאית מול ערך הביטוח – וזוהי רשלנותו בלבד.

יתירה מכך, העובדה ששמאי המבטחת ערך אומדן ראשוני גם ביחס לשלט והיא לא העירה לו על הדבר – אינה באה להעיד על כך שהנתבעת אישרה את החלפת השלט המדובר.

מלבד העובדה שבמקרה הזה עולה לכאורה, כי המבוטח הקל ראש כשערך ביטוח למשאית, יש ללמוד ממקרה זה את החשיבות הרבה בהצגת תמונה מלאה של המבוטח בפני סוכן הביטוח וחברת הביטוח וזאת כדי לקבל מענה מקצועי, רחב ככל הניתן, לסיכונים ולנזקים צפויים לרכוש וגוף.

bottom of page