top of page
צל
באנר שאלות ותשובות - משבר הקורונה וענף הבנייה

שאלות ותשובות - משבר הקורונה וענף הבנייה

תמונה של קורונה

השאלה :

בוקר טוב איציק,
לאור המצב, אנו שוקלים להפסיק את הפעילות במספר אתרים, עד יעבור זעם.
אנו מבקשים יעוץ כיצד עושים זאת בהקשר של הביטוחים.
 
האם ניתן להקפיא פוליסות ? מה התנאים להקפאה ?
במידה שמוקפאת/ מבוטלת הפוליסה, מה קורה במידה שמישהו נפצע בשטח (עובר אורח) ?
 
התשובה:
 
ראשית – ענף הבניה הוגדר ע"י המדינה כענף חיוני למשק, לכן נכון להיום העבודה בו ניתנת להימשך במתכונת מלאה.

  1. בעקרון, גם בהפסקת פעילות מלאה או חלקית – הסיכונים נמשכים. 

  2. כידוע, אתר המצוי בעיצומה של הבניה ונעצרה בו העבודה מהווה מקום מסוכן לציבור , ואירועי ביטוח עלולים להתרחש בו.   

  3. לכן – אין להפסיק את הביטוח, נהפוך הוא- יש לשמור על רציפות הכיסוי הביטוחי. 

  4. לשאלתך בנוגע ל"הקפאת הפוליסה" – אין מושג כזה בביטוח עבודות קבלניות. אפשר לבטל ביטוח, אולם לא ניתן "להקפיא".  באם מדובר בפרויקט בו החלו עבודות משמעותיות- לא מומלץ לבטל את הביטוח. 

  5. להערכתי, באם תהיינה השבתות עבודה משמעותיות במשק ובאתרי הבניה ,  נוכל בהמשך לדרוש מחברות הביטוח להתחשב במצב המיוחד שנוצר, ולאפשר הארכה ללא תשלום.  אני מקווה ומאמין שהן תגלינה התחשבות. 

  6. לעניין הפסקת עבודה – ע"פ הגדרת הפוליסה הכיסוי הביטוחי לאתר נמשך כל עוד הפסקת העבודה אינה עולה על 90 יום. בפוליסות שלכם, הורחבה הגדרה זו למשך 120 יום.

  7. באם האתר נסגר- בהתאם לעניין רצוי לקיים בו שמירה, לסלק מפגעים בטיחותיים ולהשאיר אותו נקי וללא מכשולים, ככל הניתן. 

  8. מקווה שברור, אני לרשותכם בכל שאלה ו/או ייעוץ פרטני בקשר לאתר ספציפי.

 
שיהיו לנו ימים טובים יותר והרבה בריאות לכולם.
 
בברכה,

איציק סימון


 

bottom of page