shadow ready-web-FF.png
באנר בטיחות בימי הקורונה - הנחיות להתנהגות בטוחה באתרי הבנייה- עידכון מס' 1 

בטיחות בימי הקורונה - הנחיות להתנהגות בטוחה באתרי הבנייה- עידכון מס' 1 

מאת: מטה הבטיחות בענף הבנייה 

לפני כשבוע העברנו אליכם אגרת עם הנחיות להתנהגות בטוחה באתרי בנייה בעידן מגפת הקורונה. בימים שחלפו מאז התחדדו תובנות והנחיות הממשלה. בין היתר, הוגדר ענף הבניה כקטר חיוני למשק ומכך יוסיף הוא לעבוד על אף השבתת חלק ניכר...

PDF ICON -FF.png

לחץ על התמונה לקריאת ההנחיות המלאות!