top of page
shadow ready-web-FF.png
 העלייה הדרמטית בהשתתפויות העצמיות  בביטוח עבודות קבלניות
 העלייה הדרמטית בהשתתפויות העצמיות  בביטוח עבודות קבלניות

העלייה הדרמטית בהשתתפויות העצמיות בביטוח עבודות קבלניות

מה המשמעויות בהתקשרות עם קבלנים וקבלני משנה?


מאת : איציק סימון


בשנתיים האחרונות חלו שינויים דרמטיים בשוק ביטוחי הבנייה בעולם המשפיעים ישירות גם על שוק הביטוח הישראלי. בעיקר נוכח החלטות אסטרטגיות בקרב מבטחי המשנה בחו"ל שהן למעשה חברות הביטוח הבינלאומיות המעניקות לחברות הביטוח הישראליות את הגב הכלכלי והפיננסי.


בקליפת אגוז אנחנו מדברים על הפסדים עצומים שספגו המבטחים הבינלאומיים החל משנת 2017 ועד לשיא הפסדים בשנת 2019 שהוביל לחישוב מסלול מחדש. הפסדים רבים נבעו מאירועי אקלים חובקי עולם, כך שלא הכל קשור לשוק הבנייה הישראלית, אך אפקט הפרפר בכל זאת הגיע לארץ הקודש.

השלכות על שוק הביטוח

השלכות על שוק הביטוח

ההשלכות על שוק הביטוח הישראלי נובעות גם מהיבטים ייחודיים של שוק הבנייה בישראל. החל מהאפשרות שלפיה המוסד לביטוח לאומי רשאי לחזור בתביעות שיבוב בגין פיצויים שמשולמים לנפגעי עבודה, דרך פסיקת פיצויים סוציאלית המביאה תביעות נזיקין רבות לסכומי עתק של מיליוני שקלים וכלה בתקופות חשיפה ארוכות לתביעות נזיקין, מה שמכונה: "הזנב הארוך" בחבויות.


בנוסף לעלייה במחירים, גם ההשתתפויות העצמיות בפוליסות לביטוח עבודות קבלניות בישראל זינקו והשתנו לבלי היכר כתוצאה מהתהליכים הללו ובפרט בכל הנוגע לאחריות קבלנים ראשיים ויזמים לפיצוי לאחר תאונות עבודה של עובדי קבלני משנה.


כסוכנות ביטוח שעובדת בתחום ביטוח קבלנים וביטוח חברות בנייה באופן ממוקד מזה למעלה מ-30 שנה אנו ערים היטב למגמות. במאמר זה אעמוד על היקף התופעה ואשרטט כמה "קווי הגנה" אפשריים.

השתתפות עצמית בפוליסה קבלנית – כבר לא עניין של 20,000 שקלים לכל היותר

השתתפות עצמית בפוליסה קבלנית – כבר לא עניין של 20,000 שקלים לכל היותר

עד לא מזמן, קבלנים ויזמים לא השקיעו מחשבה יתירה לעניין ההשתתפות העצמית במקרה של תאונות, ובפרט תאונות של עובדי קבלני משנה. זאת משום שסכומי ההשתתפות לא היו משמעותיים ועמדו על היקפים "סבירים בהחלט". כ-10-20 אלף שקלים בתביעות צד שלישי וחבות מעבידים וכ-20-40 אלף שקלים בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.


אולם בעקבות השינויים בענף הביטוח והגישה החדשה של מבטחי המשנה, המספרים היום הם אחרים לגמרי. לדוגמה, השתתפות עצמית במקרה של תביעת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי עומדת היום בחברת הביטוח הכי "מתחשבת", על 100 אלף שקלים ויכולה לטפס עד 250 אלף שקלים ויותר בחברות ביטוח רבות אחרות. בביטוחי פרויקטים גדולים או מורכבים, בהם ישנה מעורבות ישירה של מבטחי משנה, הסכום יכול להגיע אף ל-500,000 שקלים.


בנוסף, לעובד עצמו עומדת הזכות להגיש תביעת נזיקין אזרחית (על סכומים המשולמים מעבר לפיצוי שהוא זכאי לקבל מביטוח לאומי) והרי שמדובר בתופעה שכיחה בענף הבנייה. במקרה כזה ההשתתפות העצמית בפרק חבות מעבידים מוערכת בין 20,000 ש"ח ל-50,000 ש"ח. הוסיפו לכך השתתפות של בין 50,000 ש"ח ל-100,000 ש"ח בפרק צד ג' והמסר ברור. המינימום להשתתפות עצמית בגין תאונה אחת באתר יכול להתחיל ב-170,000 ₪ ולטפס מעלה-מעלה.

קיזוז סכומי השתתפות עצמית מול קבלני משנה?

קיזוז סכומי השתתפות עצמית מול קבלני משנה?

לאור המספרים הגבוהים חשוב שקבלנים ויזמים יוודאו דקויות בהסכמי התקשרות עם קבלני משנה וספקים. בסוכנות שלנו, העוסקת בתחום כבר למעלה משלושה עשורים, אנחנו ממליצים באופן חד משמעי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיפים ברורים לגבי קיזוז השתתפות עצמית ישירות מהתשלומים לקבלן.


לדוגמה, בהתקשרויות לקוחותינו עם קבלני משנה אנו מכינים נספח בו מוגדר מראש שקבלן המשנה יישא בסכומי ההשתתפות העצמית בעקבות תאונה שתיגרם בעקבות מעשה או מחדל שלו או של עובד מטעמו. רצוי מאד לקבוע בנספח הנ"ל שסכום ההשתתפות העצמית יקוזז מראש מהתשלומים השוטפים המגיעים לקבלן המשנה עבור עבודתו, כדי לוודא שהסכום אכן ישולם.


שימו לב. הניסיון מלמד שפעמים רבות הסכמי התקשרות עם קבלני המשנה לא כוללים התייחסות מפורשת לנושא ההשתתפות העצמית בעת הפעלת הביטוח במקרה של תאונה של עובד או צד שלישי.


מדובר בטעות והרי לפניכם דוגמה - לאחרונה נתקלנו במקרה שבו עובד של קבלן משנה נפגע באתר בנייה והקבלן הראשי חויב לשלם כ-70% מהפיצוי שנפסק לו ושהועמד על מאות אלפי שקלים. אחריותו של הקבלן הראשי לנזקיו של העובד נבעה מכמה סיבות:


ראשית החוק בישראל קובע שהתקשרות עם קבלני משנה לא מבטלת את אחריות הקבלן הראשי לבטיחות ושלום הפועלים באתר. במקרה הספציפי הוכח גם שהקבלן הראשי לא מינה מנהל עבודה (כפי שהוא חייב לעשות לפי תקנות הבטיחות בעבודה) ולא הועברו באתר תדריכי בטיחות.


מקרה כזה מדגים שלא תמיד ניתן "להעמיס" את האחריות על קבלן המשנה. חזקה על הקבלן הראשי שעליו לעמוד בתקנות הבטיחות ולהפעיל אתר בניה לעילא ולעילא, שכן אחרת איך יוכל לטעון שהאחריות נופלת על קבלן המשנה וכיצד יוכל לדרוש ממנו לשלם את סכומי ההשתתפות העצמית?

דגשי ביטוח נוספים

דגשי ביטוח נוספים

העלייה בהשתתפויות העצמיות בשל השינויים בענף ביטוחי הבנייה היא רק חלק מהפאזל הביטוחי בעבודה עם קבלני משנה. כאשר הקבלן/היזם מתקשר עם קבלני משנה עליו לברר שהם מבוטחים בעצמם בפוליסות משלימות רלבנטיות בהתאם לעניין. 


למשל, ביטוחי רכב וצמ"ה, ביטוחי רכוש וכלי עבודה, ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר וכיו"ב.

הבטיחות והאחריות לשלום העובדים, תשומת לב מירבית

הבטיחות והאחריות לשלום העובדים, תשומת לב מירבית

ביטוח עבודות קבלניות, אם נרכש במקצועיות, מעניק מעטפת הולמת של כיסוי בקרות אירוע. אולם גם אם יש לכם את הפוליסה הכי טובה וגם אם אתם עובדים רק עם קבלני משנה אחראים ומנוסים, העיקרון הוא שיש להקדים תרופה למכה.


בנושאי בטיחות עובדים, הדברים נאמרים קלה כחמורה. זכרו כי מדרגי האחריות במשפט הישראלי כוללים לא רק את המעסיק הישיר (קבלן משנה) אלא מגיעים עד למבצע הבנייה, מזמין העבודה וכו'.


 יודגש שגם אם פעלתם ללא דופי, עצם הגשת התביעה הוא מעמסה כלכלית ומסחרית. אפילו אם זו תידחה בסופו של היום בכל מה שנוגע אליכם.

בית המשפט קיבל את התביעה ופסק פיצוי?

בית המשפט קיבל את התביעה ופסק פיצוי?

רק ביטוח מוקפד והסכמי התקשרות מקצועיים יוכלו לספק מענה. 


במיוחד כשתביעות נזקי גוף בישראל מטפסות תדיר לסכומי עתק כנגזרת מפסיקת בתי המשפט המכירה בראשי נזק כמו אובדן כושר השתכרות לעתיד או הלכת השנים האבודות (ראשי נזק שמגלמים פיצוי שמגיע למיליוני שקלים בתאונות קטלניות בהן נהרג אדם, ואפילו אם מדובר בפועל הפשוט ביותר).

לסיום

לסיום

נציין שלאור משטר ההתיישנות בדיני נזיקין, המאפשר הגשת תביעות גם בחלוף שנים רבות ממועד התאונה, חשוב שלא להקל ראש בשאלת ההשתתפות העצמית בביטוח. דעו כי השתתפות עצמית בגובה משמעותי עלולה להיות מוטלת עליכם בקרות תאונה לעובד של קבלן משנה, גם אם התביעה תוגש לאחר שנים רבות, והיו מוכנים לכך מבחינה כלכלית.


רצוי לוודא שעה אחת קודם שחוזה ביצוע עם קבלן שהתרשל מאפשר לקזז את סכום ההשתתפות העצמית הצפוי ולשמור אותו בפיקדון לטובת תשלום לאחר סילוק התביעה.

 העלייה הדרמטית בהשתתפויות העצמיות  בביטוח עבודות קבלניות
 העלייה הדרמטית בהשתתפויות העצמיות  בביטוח עבודות קבלניות

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page