top of page
shadow ready-web-FF.png
ביטוח עבודות עפר ותשתיות
ביטוח עבודות עפר ותשתיות

ביטוח עבודות עפר ותשתיות

ביטוח עבודות עפר ותשתיות – ביטוח רחב היקף לפרויקט רחב היקף


ביטוח עבודות עפר ותשתיות הוא פוליסה ייעודית לביטוח עבודות קבלניות בפרויקטים כגון עבודות חפירה (עם או בלי קירות דיפון), ביצוע מיסעות וכבישים (כולל עבודות נלוות דוגמת מדרכות והצבת שילוט), ביצוע קירות תמך וקירות אקוסטיים, ייצוב מדרונות, שריון קרקע וכמובן עבודות עפר ותשתיות בפרויקטים לבנייה מסוגים שונים (מגורים, מסחר, תעשייה וכו').


סוכנות הביטוח איציק סימון מתמחה מזה למעלה מ-30 שנה בעריכת ביטוח עבודות קבלניות ומלווה בעריכת פוליסות איכותיות לעבודות עפר ותשתיות. עריכת הפוליסה נעשית עם פונקציה נוספת של מהנדס אזרחי שהינו גם סוכן ביטוח מורשה במשרה מלאה בסוכנות, המשולב בתהליך לאורך כל הדרך.


למידע נוסף>>

תכנון ביטוח קבלנים

תכנון ביטוח קבלנים

תכנון ביטוח קבלנים לעבודות תשתית נגזר מניתוח מקצועי של הסיכונים הרובצים לפתחו של הפרויקט ובהתאם לדרישות המכרזים המונפקים על ידי גופים מוסדיים, רשויות מקומיות, בעלי תשתיות, משרדים ממשלתיים, חברות ישראליות ובינלאומיות ועוד. לעתים מדובר בפרויקטים רחבי היקף הדורשים התקשרות על בסיס פנייה למבטחי המשנה בחו"ל ואישור ממוקד.


אנו מציעים ניסיון עשיר בעריכת ביטוח עבודות עפר ותשתיות המשלב מענה ביטוחי בכל המישורים - ביטוח רכוש, ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים. הביטוח נערך בקורלציה מוקפדת לסיכונים שגלומים בעבודות עפר ותשתית שמבוצעות בעזרת ציוד כבד, כלי צמ"ה, משאיות רבות ובאזורים צפופים והומים (כגון מרחבים אורבניים או צירי תחבורה סואנים).

ביטוח לקבלני עבודות עפר ופיתוח

ביטוח לקבלני עבודות עפר ופיתוח

סוכנות הביטוח איציק סימון מתמחה מזה יותר מ-30 שנה בביטוחי בניה בכלל ובעריכת ביטוח עבודות עפר ותשתיות בפרט.


אנו שמים דגש על הפרטים בפרויקטים הקטנים והגדולים ומסייעים ללקוחותינו לעמוד בדרישות מכרזים מחמירות ומוקפדות.


ביטוח לקבלני עבודות עפר ופיתוח בסוכנות שלנו נעשה תוך ניתוח מהודק של החשיפה לסיכונים וצוות הסוכנות עומד לרשות הלקוח ביום פקודה אם נדרש להפעיל את הפוליסה.

ביטוח רכוש לקבלני עבודות עפר ותשתיות

ביטוח רכוש לקבלני עבודות עפר ותשתיות

ביטוח עבודות קבלניות מורכב משלושה פרקים – ביטוח הרכוש שעוסק בתשומות הבניה והעבודות ההולכות ומוקמות, ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים. חשוב לדעת כי הביטוח איננו כולל ביטוח רכוש לכלי צמ"ה, טרקטורים, מחפרים, כלי רכב וכיוצ"ב. אי לכך יש לבטח את הציוד הנ"ל בביטוחי רכוש וצמ"ה נאותים בדגש על סיכונים שונים כגון נזקי טבע.


אנו מקפידים על עריכת ביטוחי צמ"ה ורכוש לקבלני עבודות עפר ותשתיות המתייחסים בהתאם לשווי הרכוש בסכומי ביטוח נאותים. זאת על בסיס ניסיון שנצבר במשך למעלה מ-3 עשורים במהלכם ליווינו אין ספור פרויקטים לבנייה בסדרי גודל שונים.


למידע נוסף>>

ביטוח צד שלישי לקבלני עבודות עפר ותשתיות

ביטוח צד שלישי לקבלני עבודות עפר ותשתיות

עבודות עפר ותשתיות מבוצעות תדיר באזורים "חיים" כמו מרחבים אורבניים צפופים, צירי תחבורה שוקקים וכדומה. על מנת לוודא שהמבוטח מכוסה בכיסוי הרחב והמקיף ביותר, אנו מקפידים על קלה כחמורה בעריכת פרק ביטוח צד שלישי בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות עבור קבלני עבודות עפר ותשתיות.


הסוכנות, בליווי מהנדס במשרה מלאה, שהינו גם סוכן בטוח מורשה, מאפיינת באופן מהודק את הסיכונים לצדדים שלישיים ומספקת מענה עם ביטוח קבלנים הכולל סכומים נאותים לפיצוי צד ג'.


למידע נוסף>>

ביטוח חבות מעבידים לקבלני עבודות עפר ותשתיות

ביטוח חבות מעבידים לקבלני עבודות עפר ותשתיות

ביטוח חבות מעבידים הינו פרק חשוב בכל פוליסה של ביטוח עבודות קבלניות וזאת לאור השיעור הגבוה והמצער של תאונות עבודה בענף הבנייה (ובכללן תאונות עבודה קטלניות).


הדברים נאמרים ביתר שאת לגבי פרק ביטוח חבות מעבידים לקבלני עבודות עפר ותשתיות שפועלים בפרויקטים מורכבים, מאתגרים, רחבי היקף ועתירי סיכון.


אנו מקפידים על עריכת ביטוח קבלנים מוקפד שמספק מענה משמעותי לעבודות עפר ותשתיות, עם דגש על ביטוח חבות מעבידים בסכום נאות. סכום שמגלם גם את ההתמודדות עם ההליכים המשפטיים וגם את הפיצויים הגבוהים הנהוגים בפסיקת דיני הנזיקין בישראל.


למידע נוסף>>

ביטוח עבודות עפר ותשתיות
ביטוח עבודות עפר ותשתיות

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page