top of page
shadow ready-web-FF.png
ביטוח הקמת תשתיות אנרגיה – תחנות כוח ואנרגיה מתחדשת
ביטוח הקמת תשתיות אנרגיה – תחנות כוח ואנרגיה מתחדשת

ביטוח הקמת תשתיות אנרגיה – תחנות כוח ואנרגיה מתחדשת

ביטוח תשתיות אנרגיה עם 30 שנות ניסיון ובשילוב מהנדס בכיר.


ביטוח להקמת תשתיות אנרגיה הינו ביטוח ייעודי לפרויקטים כמו הקמת תחנות כוח מסורתיות הניזונות מפחם או גז, בניית תחנות כוח של אנרגיה מתחדשת המבוססות על אנרגיה סולארית, אנרגיית הרוח או המים וכן עבודות לחידוש תשתיות אנרגיה, פרויקטים של אנרגיה סולארית (להפקת אנרגיה מתחדשת בשטחים חקלאיים או על גגות מבונים) ועוד.


הביטוח מורכב משלושה פרקים - ביטוח חבות מעבידים, ביטוח רכוש וביטוח צד שלישי, ולעתים מתווסף אליו ביטוח אובדן רווחים. ביטוח להקמת תשתיות אנרגיה מבוסס על כך שבעבודה שכרוכה בהקמה ו/או עם או על תשתיות "כל נזק הוא נזק גדול".


סוכנות הביטוח איציק סימון עוסקת בביטוחי בנייה ותשתיות מזה למעלה מ-30 שנה ואנו מספקים מענה שמבוסס הן על ניסיון עתיר שנים והן על פתרון מושכל שמלווה בידי מהנדס בניין שהינו גם סוכן ביטוח מורשה העובד בסוכנות.


ביטוח תשתיות אנרגיה הוא תחום סבוך שבמרכזו פרויקטים עתירי סיכון וקיים קושי בהשגת ביטוחים ראויים. אם חברות הביטוח מקשות על רכישת ביטוח תשתיות ברמה הכללית, אז בכל הנוגע לביטוח תשתיות אנרגיה הדברים נאמרים ביתר שאת. לא בכדי ביטוחי עבודות קבלניות רגילים מחריגים לאחרונה עבודה בתחנות כוח או עבודה בסמיכות למערכות ותשתיות דלק/גז/נפט/חומרים-מסוכנים. כך גם העבודות מגלמות חשש לנזקי רכוש שעליו עובדים, נזקים לרכוש סמוך, נזקי צד שלישי ואובדן הכנסות.

סיכונים בהקמת תשתיות אנרגיה

סיכונים בהקמת תשתיות אנרגיה

הסיכונים נובעים – בין השאר – מעבודה בסביבה מרובת מערכות, לעתים פעילות, עם חומרים דליקים ומסוכנים, עבודות בחום, עבודות עם כלים כבדים ועוד. כך גם העבודות מחייבות לא מעט שימוש בקידוחים אופקיים במקום חפירות וביצוע תכנון והפרדה.


על פי רוב, חברות הביטוח דורשות ומחייבות נוכחות של מפקח מטעם בעל התשתית ונדרש גילוי פוזיטיבי של התשתיות הקיימות באמצעים טכנולוגיים או בשיטות אחרות כמו שאיבת עפר בצינורות וזיהוי בעין.


לעתים קרובות נוצרת מורכבות נוספת בשל היקף גדול של גורמים ישראלים ובינלאומיים המציגים דרישות ביטוח שונות לפרויקט. למשל, חברות אנרגיה ישראליות ובינלאומיות, משרד האנרגיה, הרשות המקומית שבה מתבצעות העבודות, בעלי קווי דלק או מתקנים תת קרקעיים הסמוכים לעבודות ועוד.


מגוון הפרויקטים המגיעים אלינו לביטוח כולל עבודות במרחב הפתוח כגון ביטוח הקמת שדות סולריים או ביטוח הקמת מתקני אנרגיה, אך גם פרויקטים במרחב האורבני ההומה דוגמת חידוש תשתיות אנרגיה בערים ומועצות.

ביטוח הקמת תשתיות אנרגיה לקבלנים

ביטוח הקמת תשתיות אנרגיה לקבלנים

בסוכנות איציק סימון ביטוח הקמת תשתיות אנרגיה לקבלנים מבוסס על תכנון מוקפד ואפיון מהודק של הסיכונים הרובצים לפתחו של הפרויקט. 


בין אם מדובר על ביטוח תשתיות אנרגיה לחברות בנייה ובין אם על ביטוח ליזמים או כל גוף בסוכנות איציק סימון ביטוח הקמת תשתיות אנרגיה לקבלנים מבוסס על תכנון מוקפד ואפיון מהודק של הסיכונים הרובצים לפתחו של הפרויקט. 


בין אם מדובר על ביטוח תשתיות אנרגיה לחברות בנייה ובין אם על ביטוח ליזמים או כל גוף רלבנטי אחר. הביטוח נערך כך שהוא גם עונה על דרישות המכרז.

ביטוח רכוש לקבלני תשתיות אנרגיה

ביטוח רכוש לקבלני תשתיות אנרגיה

בעריכת ביטוח רכוש וצמ"ה לקבלני תשתיות אנרגיה עלינו לזכור כי מדובר בפרויקטים מורכבים ועתירי סיכון שבהם כל נזק הוא נזק גדול. 


אנו מספקים מענה מקיף הכולל ביטוח רכוש לכלים כבדים, ביטוח לציוד יקר ולאביזרים, ופוליסה המעניקה מסגרת של ביטוח רכוש וצמ"ה בסכומים נאותים.


למידע נוסף>>

ביטוח צד שלישי לקבלני תשתיות אנרגיה

ביטוח צד שלישי לקבלני תשתיות אנרגיה

פרויקטים לבניית תשתית אנרגיה או חידוש תשתית אנרגיה יכולים לגרום לנזקים כבדים לצדדים שלישיים. הן נזקים פיסיים (למשל כתוצאה מהתפוצצות) והן נזקים עקיפים כמו בעקבות פגיעה בנתיבי תחבורה קיימים בזמן הפרויקט.


חשוב לרכוש ביטוח צד שלישי לקבלני תשתיות אנרגיה שמספק מענה עם סייגים מינימליים וסכומי ביטוח מקסימליים. דהיינו, ביטוח קבלנים אשר לוקח בחשבון גם את האירועים הבלתי צפויים ומכליל אותם במסגרת השיקולים בעריכת הפוליסה.


למידע נוסף>>

ביטוח חבות מעבידים לקבלני תשתיות אנרגיה

ביטוח חבות מעבידים לקבלני תשתיות אנרגיה

עריכת פוליסה לביטוח פרויקטים בתחום תשתיות האנרגיה חייבת לקחת בחשבון את הסיכון הרב לעובדים כפועל יוצא מעבודה עם ובסביבת חומרים דליקים, רעילים ומסוכנים. זאת לצד הסיכונים הרגילים המאפיינים עבודת תשתית והקשר המצער שבין ענף הבנייה לתאונות עבודה.


בסוכנות הביטוח איציק סימון אנו רואים בהון האנושי של המבוטח את המשאב היקר מכל ודואגים לכך עם ביטוח חבות מעבידים לקבלני תשתיות אנרגיה שמבוסס על סכומים גבוהים. סכומים אשר יספקו קרקע ביטוחית יציבה אל מול הפסיקה הרחבה בישראל בתחום דיני הנזיקין בכלל וסוגיות של פגיעה בעבודה באתרי בנייה בפרט.


למידע נוסף>>

ביטוח הקמת תשתיות אנרגיה – תחנות כוח ואנרגיה מתחדשת
ביטוח הקמת תשתיות אנרגיה – תחנות כוח ואנרגיה מתחדשת

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page