top of page
צל
באנר עמוד קטי זיסר

קטי זיסר – מנהלת שירות חברות בניה

קטי נמנית על דור המייסדים שלנו ובעלת התואר "הלב הפועם של המשרד". בפועל, כל פעילות המשרד, למעט תביעות, מתנקזת בשלב כזה או אחר לשולחנה של קטי – הפקת פוליסות ביטוח קבלנים ועבודות קבלניות, ביצוע שינויים בפוליסות, חיתום, גביה וכיוצ"ב.

קטי שוקדת על תחום ביטוח הקבלנים כבר מעל ל-25 שנים במהלכן צברה ידע רב בתחום ביטוח עבודות קבלניות,  ההתחדשות העירונית  ותמ"א -38  לסוגיה, ביטוחי חבות מוצר ואחריות מקצועית ובמיוחד - רכשה יכולת מופלאה לתאם ולתזמן את כל שלבי הטיפול בלקוח .

bottom of page