איציק סימון הסוכנות המובילה לביטוחי בנייה - חברת קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

03-6951414

phone4, phone, contact, telephone, support, call
איציק סימון סוכנות לביטוח (2016) בע"מ
חפש

המלצה מחברת קרדן נדל"ן

המבחן האמיתי בביטוח הינם המאורעות בגינם נדרשת החברה להפעיל את הביטוח....

,,,,בכל אותם אירועים בין אם הפשוטים ובין אם המורכבים ידע איציק להתעלות לשקף ולהבהיר את המצב לציין היכן עומדים פני הדברים מה עלינו לעשות ומה עלינו לצפות – הרגשנו בטוחים ומטופלים לאורך כל התקופה.....