top of page
צל
באנר האם ביטוח תמ"א 38 מכסה מקרי התחשמלות באתר

האם ביטוח תמ"א 38 מכסה מקרי התחשמלות באתר?

מאמר מאת: איציק סימון

פועל מטפל בדוד חימום

האם ביטוח תמ"א 38 מכסה מקרי התחשמלות באתר?

בפברואר 2021 הגישה הפרקליטות כתב אישום חמור לבית המשפט בתל אביב כנגד יזם וקבלן בפרויקט תמ"א 38, וזאת בעקבות התחשמלות למוות של פועל בניין. כתב האישום הוגש בגין גרימת מוות ברשלנות, כמו גם בשל זיוף וקבלת דבר במרמה.

האירוע המצער נגרם לפי כתב האישום בעקבות העברה רשלנית של דודי חשמל מגג הפרויקט לדירות הקיימות. נטען כי העבודה לא בוצעה על ידי חשמלאים מוסמכים ועם חיבור ללוח חשמל זמני, מפורק, שבור ולא תקני (בניגוד לתקנות המחייבות). מבחינת היזם נטען כי הוא לא ביצע את הפעולות הנדרשות לבדיקת מתקן החשמל הזמני בפרויקט.

האירוע הטראגי מצטרף לתופעה שהופכת לצערנו לנרחבת – והיא התחשמלות עובדים באתרי בניה. כולל מספר מקרים קשים בפרויקטים של התחדשות עירונית לפי תמ"א 38. בפברואר 2021 פועל בניין התחשמל למוות באתר תמ"א 38 באשדוד, ושלוש שנים קודם לכן, בפברואר 2018, נהרג בנסיבות דומות פועל בניין באתר בקריית אונו.  

התחשמלות בנסיבות עבודה הינה שכיחה בישראל. לפי הביטוח הלאומי מדובר על 1 מכל 20 תאונות עבודה קטלניות שנגרמות בגין "מכת חשמל". בשנת 2018, לדוגמה, מתוך 70 הרוגים בתאונות עבודה, 8 התחשמלו.

עובד שהתחשמל

גורמי חשמל מסוכנים באתר בנייה

עובדים ומבקרים באתרי בנייה נמצאים בסיכון גבוה למגע עם חשמל זמני ופרוביזורי. כבלים חשופים שאינם מוטמנים בקירות, הזזה דינאמית של החשמל ממקום למקום וכדומה. לעתים קרובות הפעולות הקשורות להתעסקות במערכות החשמל אינן נעשות על ידי חשמלאים מוסמכים.

 

נהפוך הוא. מתקיימות באתר הבנייה אין ספור אינטראקציות מול מתקני החשמל שנעשות על ידי עובדים "רגילים" ומנהלי הפרויקטים לא שמים לבם לכל פעולה ופעולה.

בפרויקטים לפי תמ"א 38 חיזוק  זהו סיכון נוסף הנובע מכך שקיים באתר "חשמל חי". הבניין צריך תאורה ואנרגיה ולא רק אספקת חשמל בשקעי שירות כמו בפרויקטים "רגילים". מערכת החשמל  משרתת את הדיירים הקיימים ובמקביל מתבצעות עבודות בניה ועבודות חשמל שלא במקצועיות הנדרשת ו/או שלא בזהירות המתבקשת.

מי אחראי

התחשמלות באתר בנייה, מי אחראי?

האחריות לנזיקין בגין התחשמלות באתר בנייה יכולה לרבוץ לפתחם של גורמים שונים. בראש ובראשונה הגורמים המקצועיים הקשורים בבנייה כדוגמת היזם, הקבלן, קבלן החשמל, קבלני משנה, מנהל עבודה, מפקח בנייה וכדומה.

ייתכן גם כי הנפגע ובני משפחתו יבקשו להטיל את האחריות על חברת החשמל האמונה לפי החוק והפסיקה על מתקני החשמל ברחבי המדינה. בפרויקטים של תמ"א 38, בהם בעלי הדירות הם גם צד במעטפת, קיימת חשיפה לתביעה ישירה כנגדם מכוח אחריות בעל מקרקעין בנזיקין.

לאור ריבוי המעורבים שיכולים להימצא אחראים לאירוע, ההליכים המשפטיים הנוגעים להתחשמלות הם מורכבים, ארוכים, יקרים ומתישים.

הניסיון מלמד שכמעט כל המעורבים נתבעים בהליכים הללו, כולל אנשי מקצוע שהתנהלותם הייתה ללא דופי ושלא יידרשו לשאת בפיצויים כלשהם בסופו של היום. עם זאת, גם הם ייאלצו להגן על עצמם בבית המשפט תוך נשיאה בהוצאות כספיות גבוהות (לצד פגיעה במוניטין על עצם קיומה של התביעה כנגדם).

תביעה בגין התחשמלות

סכומי הפיצויים המגיעים למיליוני שקלים

תביעות בעקבות התחשמלות באתרי בנייה מטפסות תדיר לסכומי פיצויים גבוהים. זאת משום שהתחשמלות גורמת ברוב המקרים למוות, או לכל הפחות לנזקים רפואיים קשים ובלתי הפיכים.

ישנם אף מקרים בהם קיים קושי להעניק לנפגע סיוע רפואי בשל הסכנה הנשקפת לצוותים הרפואיים מכוח התחשמלות שנייה. כך, לדוגמה, באירוע שהוביל להגשת כתב האישום לעיל, כוחות ההצלה לא יכלו לעזור למנוח אלא רק שעה לאחר הפגיעה, כאשר נותק זרם החשמל בבניין.

במידה שאדם נפטר כתוצאה מרשלנות מאן דהוא, התביעה לפיצוי כוללת ראשי נזקי כדוגמת "השנים האבודות". ראשי נזק אלה מגלמים את אובדן ההשתכרות של המנוח מרגע פטירתו ועד הגעתו לגיל פרישה (כולל זכויות סוציאליות ופנסיוניות). גם תביעות המוגשות לאחר מות פועל צעיר ששכרו לא היה מן הגבוהים, מגיעות לסכומים ניכרים.

חשיבות פוליסה לביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות במקרה התחשמלות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות היא פוליסת הביטוח שמגנה על היזם, הקבלן והדיירים במקרה של אירוע באתר בנייה לפי תמ"א 38. לרבות התחשמלות.  

הפוליסה מורכבת משלושה פרקים כאשר הפרק הנוגע ל"חבות מעבידים" אמור לספק את המענה כנגד תביעות רשלנות המוגשות ע"י עובדים כנגד מעבידם. הפרק הנוגע לצד שלישי אמור לכסות התחשמלות של אנשים שאינם קשורים לפרויקט כמו מבקרים, עוברי אורח, סקרנים, בני משפחה שהגיעו למקום וכיו"ב, אך גם עובדי קבלני משנה בהיותם צד שלישי כלפי הקבלן הראשי, ובכלל – בתוקף סעיף אחריות צולבת מבוטחים שונים בפוליסה יכולים להוות תובעים ונתבעים האחד כלפי השני.

אם מדובר בעובד שנפגע, הביטוח הלאומי יכיר בו כנפגע עבודה וישלם לו או למשפחתו תגמולים שונים. לעתים קרובות הנפגע או בני משפחתו יגישו גם תביעה מקבילה כנגד גורמים שנטען שהתרשלו בתפקידם. תביעה זו תכלול דרישה לפיצוי בגין נזקים שאינם משולמים על ידי הביטוח הלאומי (כמו כאב וסבל או עוגמת נפש), וכן בעבור סכומים מעבר למה שכוללים תגמולי הביטוח הלאומי.

ברכישת ביטוח עבודות קבלניות לתמ"א 38 יש לבחון את גבולות האחריות בפוליסה. האם הם נאותים והאם הם מתכתבים עם הפסיקה העדכנית בישראל לגבי דיני נזיקין (המכירה בזכאותם של נפגעים לפיצויים בסכומים ניכרים). כך גם רצוי שהיזם יהיה זה שירכוש את הפוליסה ויוגדר בה בתור מבוטח ראשי, וכן שהדיירים והקבלן המבצע יוכלו להיכנס בנעליו במידה שהוא יסתלק  מהפרויקט מכל סיבה שהיא.

חקירה פלילית

הליכים פליליים בעקבות אירוע התחשמלות

התחשמלות באתר להתחדשות עירונית עלולה להוליד לא רק תביעת נזיקין אלא גם כתב אישום פלילי. גרימת מוות ברשלנות היא עבירה חמורה שלצידה עונש מאסר בפועל של עד 3 שנים. זאת לצד הנזק חסר התקדים מעצם ההעמדה לדין וניהול המשפט. בישראל, בה אחוז ההרשעות עומד על יותר מ-95%, הדברים נאמרים ביתר שאת.

ביטוח עבודות קבלניות מספק מענה גם לעניין הפלילי אך יש לרכוש פוליסה איכותית המתייחסת לניואנסים שונים הקשורים בזה. למשל:

  • החלת כיסוי ביטוחי ממועד האירוע ולא רק מעת הגשת כתב אישום. זאת בכדי להעניק כיסוי ביטוחי להוצאות הכספיות הגדולות שדרושות בהליכים שלפני הגשת כתב אישום (חקירה משטרתית ,חקירת חוקר תאונות וכדומה).

  • כיסוי משפטי לייצוג הולם – עורכי דין פליליים דורשים שכר טרחה גבוה, ובמיוחד כאשר מדובר על עורכי דין מהשורה הראשונה שהינם בעלי התמחות ספציפית בנושא המורכב של תאונות עבודה קטלניות עקב גרימת מוות ברשלנות (לכאורה). על מנת שהמבוטח יהיה מיוצג כראוי על ידי משרד עורכי דין מוביל, עליו לדאוג מראש לכיסוי הולם ואיכותי בפוליסה הקבלנית.

אחריות מקצועית כנגד התחשמלות

אחריות מקצועית לאירוע התחשמלות

מתכננים, מהנדסים ואדריכלים אשר מעורבים בפרויקטים של תמ"א 38 יכולים למצא עצמם נתבעים בעקבות התחשמלות באתר הבנייה. אנשי מקצוע אלה אינם מוגנים תחת הפוליסה הקבלנית בנוגע לאחריותם המקצועית והפוליסה הרלבנטית כאן היא "ביטוח אחריות מקצועית".

 

גם בביטוח אחריות מקצועית יש להקפיד על קלה כחמורה בקביעת גבולות כיסוי נאותים כנגד תביעות המוגשות בסכומים גבוהים. כמו כן, חשוב לדעת כי ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח שמבוסס על "מועד הגשת התביעה". תוקפו תלוי בשני תנאים מצטברים:

  • הביטוח היה תקף במועד האירוע.

  • הביטוח היה תקף במועד הגשת התביעה.

יצוין כי מבחינת המתכננים או המהנדסים, "מועד האירוע" בתאונות עבודה הוא לאו דווקא ההתחשמלות עצמה אלא  לעתים המועד שבו הם תכננו את התוכנית שהובילה לכאורה למקרה.

ביטוח אחריות מקצועית חייב אפוא להיות תקף לכל תקופת פעילותו של המבוטח. יש להקפיד ולחדש אותו, כולל אפילו לאחר יציאה לגמלאות. תביעות בגין תאונות באתרי בנייה יכולות להיות מוגשות כנגד מתכננים גם שנים רבות לאחר שהפרויקט הסתיים.  

לסיכום

אירועי התחשמלות אינם כאמור נדירים במחוזותינו ולצערנו זוהי מכת מדינה בכל הנוגע לענף הבנייה. לצד הדאגה המקדימה הדרושה מבחינת רכישת ביטוח הולם, חשוב לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי למנוע את האסון הבא. יש להקפיד על קלה כחמורה בהתעסקות בחשמל, ובפרט באתרי בנייה בהם מערכות החשמל "מועדות לפורענות".

כפי שניתן לראות מכתב האישום שהצגנו בתחילת הכתבה, האחריות רובצת לפתחם של כלל המעורבים. החל מהיזם והקבלן הראשי, וכלה בכל אחד מהגורמים המקצועיים הפועלים בשטח.

FF-3N-איציק-סימון.jpg

כמה מילים אודות כותב המאמר

איציק סימון

מנכ"ל ומייסד סוכנות הביטוח איציק סימון המתמחה כבר למעלה מ 30 שנה בתחום ביטוחי הבניה. מומחה בהקמת פוליסות ביטוח קבלנים לסוגיהן המותאמות בדיוק לצורך הייחודי של כל פרויקט, חברת בניה, קבלן ויזם.

איציק מרצה מבוקש בפורומים מקצועיים רבים .  ייסד את אתר האינטרנט המוביל בתחום ביטוחי הבניה בישראל, עם מידע מקצועי מקיף המהווה אבן שואבת לאלפי גולשים.  

Izik_favicon-300-FFG.png
seperator 2f.png
bottom of page