top of page
צל
באנר ביטוח רכוש שעליו עובדים במסגרת שיפוץ
ביטוח רכוש במסגרת שיפוץ

מאת: מירי לבהר , סמנכ"לית, איציק סימון -הסוכנות המובילה לביטוחי בניה
 

עבודות בנייה במבנים קיימים יכולות לגרום נזקים לרכוש הקיים (הרכוש עליו עובדים). לדוגמה, נזקים כתוצאה מהוספת מרפסת בבניין מגורים, נזקים לתקרות הקומות הגבוהות בעת בניית יחידת דיור על הגג, פגיעה בגגות בשל התקנת מערכות סולאריות ואפילו נזקים בשיפוץ דירה/משרד/חנות.

בניגוד לעבודה על קרקע ריקה שבה אין חשש לגבי נזק שיגרם לאדמה עליה מתבצעת הבניה, כאשר העבודות מבוצעות על גבי מבנה קיים, אזי הסיכון ממשי ונוכח.

לצערנו הניסיון מלמד שרבים מהיזמים או המשפצים אינם לוקחים את הדבר בחשבון בבואם לרכוש ביטוח לפרויקט. לעתים קרובות אנו נתקלים במבוטחים שמסתמכים על ביטוח שווי העבודה בלבד ו/או על הרחבה מינורית ובעייתית הקיימת בפוליסה הקבלנית וקרויה: הרחבת "רכוש שעליו עובדים". מדובר בטעות שיש להאירה בזרקור בוהק.

ביטוח רכוש שעליו עובדים במסגרת שיפוץ או עבודות קבלניות

הסיכון והפתרון הביטוחי

הפתרון הבטיחותי - אילוסטרציה

בכל הנוגע לבעייתיות בהרחבה הקיימת בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, מדובר על הרחבה שנרכשת תחת הכותרת של "רכוש שעליו עובדים", והיא בסכום נמוך שלא תמיד משקף את הסיכון בפועל. כך גם הסיכון הנ"ל איננו מכוסה בפרק הנוגע לצד ג', שכן המבנה הקיים ניתן לביטוח תחת פרק א' (רכוש) בפוליסה הקבלנית ולכן קטגורית איננו נחשב כצד שלישי.

הפתרון הביטוחי הראוי והנכון לביטוח מבנה שעליו עובדים יכול לבוא לידי ביטוי בשתי אופציות מרכזיות:

  1. הגדלת סכום הביטוח בפוליסה בעבור "רכוש שעליו עובדים" – ניהול מו"מ ממוקד מול חברת הביטוח להגדלת סכום הביטוח בסעיף זה. הסכום שייקבע צריך לשקף את הסיכון ולהתבסס הן על העבודות הרלבנטיות והן על פרמטרים נוספים כמו מצבו של המבנה הקיים.

  2. ביטוח המבנה הקיים בתוך סכום הביטוח הראשי של הפוליסה – רכישת ביטוח למבנה הקיים אגב העמדת סכום הביטוח הראשי של הפוליסה בהכללת עלות בניית המבנה הקיים במקרה נזק טוטאלי ו/או חלק מהסכום על בסיס "נזק ראשון". כפי שנהוג, לדוגמה, לעשות בכל פרויקט של ביטוח התחדשות עירונית לפי תמ"א 38/1-3 (עבודות חיזוק והרחבה המבוצעות במבנה קיים).

שימו לב כי אין מדובר בעניין של מה בכך. נהפוך הוא, זוהי סוגיה קריטית וראשונה במעלה. בסוכנות הביטוח שלנו, העוסקת בביטוחי בנייה מזה למעלה מ-30 שנה, אנו ממליצים ללקוחותינו חד משמעית לבטח את המבנה הקיים בכל הקשור לעבודות חיזוק של בניין ישן ו/או הוספת קומות על גגו, בשימור מבנים, ובעבודות שיפוץ מסיביות על מבנה קיים. לעתים, במידה שהלקוח יסרב לרכוש ביטוח למבנה הקיים, לא נהיה מוכנים לבטח את הפרויקט.

לסיכום

מירי לבהר במשרדה

לא פחות משהן מהוות אתגר מבחינה ביצועית והנדסית, עבודות בנייה במבנים קיימים מהוות גם אתגר ברמה הביטוחית. בהיעדר ביטוח הולם, היזם/הקבלן עלול למצוא את עצמו אל מול שוקת שבורה ביום פקודה.

לכן, אין להסתמך אך ורק על ההרחבה הרגילה שקיימת בפוליסה הקבלנית ויש להתייחס באופן ספציפי למכלול המלא של הסיכונים הרלבנטיים.

ההצעות שהוצגו במאמר זה (הגדלת סכום הכיסוי בהרחבת "רכוש שעליו עובדים" וביטוח המבנה הקיים בתוך ביטוח המבנה בפוליסה) עשויות לספק מענה ראוי. כמובן שראוי להיוועץ עם סוכנות ביטוח המתמחה בביטוחי בנייה, וזאת מהסיבה שכל פרויקט שונה מקודמו וחשוב לבחון את הנושא לגופו.

bottom of page