top of page
צל
באנר ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים
לקבלת מידע או פרטים על סוג הביטוח הנדרש, מלא את הטופס וניצור איתך קשר בהקדם

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

אני מזמין אותך
להתקשר ישירות אלי
איציק סימון - 050-5299480

ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים 

מי יפצה על מחדל, טעות או השמטה? מי יספק מענה בגין תביעה בשל נזק פיזי שנגרם לעבודות, היוצר איחור במסירת הפרויקט? מה לגבי אין ספור תרחישים נוספים שביטוח האחריות המקצועית עשוי להעניק לך כיסוי ביטוחי מפניהם?

למעשה ביטוח זה עשוי בין היתר להשלים חוסרים מסוימים בכיסוי ע"פ פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות.

הכיסוי הביטוחי בפוליסת האחריות המקצועית לקבלנים הינו כיסוי בעייתי וחלקי. אילו ניתן היה באמת לרכוש כיסוי מלא, אזי שורה ארוכה של סיכוני ביצוע יכולים היו להיות מבוטחים - וזהו לא המצב. הפוליסה מעניקה כיסוי למקצועו של המבוטח כקבלן, אולם במרבית המקרים קים בה חריג 'עבודה חוזרת', חריג אשר מוציא מכלל כיסוי חלק משמעותי מהתביעות האפשריות.

יחד עם זאת במרבית המכרזים הן הציבוריים והן הפרטיים, המזמינים דורשים ביטוח אחריות מקצועית בנוסף לפוליסת ביטוח קבלנים כתנאי סף להתקשרות.

הכיסוי בפוליסה הינו לתביעות ע"פ פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח - 1968, בגין הפרת החובה המקצועית ובכלל זה כנגד תביעות לנזק פיננסי גרידא. (להבדיל מנזק פיזי שמכוסה במסגרת פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות), כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או הפועלים מטעמו, אולם הכיסוי כפוף לחריגים יסודיים בפוליסה ופעמים רבות אין בה כדי לתת פתרון כפי שהיה מצופה, בשל חריגים אלה.

חלק מהנזקים בעבודות קבלניות עשויים להיות מוגדרים כנזק פיננסי: בנייה עקומה, חישובים ומידות שגויות, בנייה שלא על פי התוכניות וכיו"ב.
תביעות צד שלישי בגין נזקים מסוג זה אינן מכוסות בביטוח העבודות הקבלניות.
לעיתים בחלקן הן ניתנות לכיסוי במסגרת ביטוח אחריות מקצועית ביחס לנזק התוצאתי לצד שלישי, על פי תנאי וחריגי הפוליסה.

מידע נוסף שכדאי לקרוא על ביטוח חבות המוצר ופוליסה משולבת לביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר.

הגדרת הכיסוי הביטוחי בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית   

הכיסוי למבוטח הינו בגין חבותו על פי החוק בשל אירוע ביטוחי שהתרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה ואשר התביעה בגינו הוגשה נגד המבוטח ונמסרה לחברת הביטוח בתוך תקופת הביטוח.

משמעות הדבר היא שלמעשה הפוליסה הינה על בסיס: Claims Made, דהיינו על בסיס 'מועד הגשת התביעה', (להבדיל מבסיס 'מועד האירוע' המקובל בביטוחי צד שלישי וחבות מעבידים).
 

אם כך, כדי שיהיה כיסוי ביטוחי לתביעה בפוליסה דרושים שני תנאים מצטברים:

א. התביעה צריכה להיות מוגשת בעת שקיימת פוליסת ביטוח בתוקף
ב. מועד האירוע צריך להיות בתוך תקופת התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה. 

למידע נוסף על חשיבות התאריך הרטרואקטיבי ראה כאן.

חייב לספק למזמין ביטוח אחריות מקצועית?
זקוק לאישור קיום ביטוחים חתום עם ביטוח אחריות מוקצועית?


כסוכנות ביטוח העוסקת רבות בביטוחי אחריות מקצועית לקבלנים אנחנו מודעים לקושי שלך להשיג ביטוח אחריות מקצועית.

כדאי לך ליצור איתנו קשר למציאת פתרון.

רכישת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית - משימה קשה!

כל מי שניסה בעבר לקנות פוליסת ביטוח אחריות מקצועית נוכח לדעת שהמשימה קשה. לא כשהעניינים בידיים שלנו!

אייקון ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים

הדברים תקפים במיוחד לגבי קבלנים חוזיים שבהעדר פוליסת ביטוח אינם יכולים להשתתף או לזכות במכרז או קבלנים העוסקים בתמ"א 38 הנמנה על סוג הפרוייקטים אותם חברות הביטוח לא נלהבות לבטח בביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר על רקע הסיכונים המוגברים.

בכל זאת, כשאנחנו לוקחים את העניינים לידיים גישתן של חברות הביטוח משתנה. מוכנותן של חברות הביטוח לפתוח בפנינו את הדלת נולדה על בסיס המומחיות, הניסיון הרב והבנתנו העמוקה בשני התחומים – ענף הביטוח וענף הבנייה.

כך, כלקוח שלנו, מובטחים לך כמה יתרונות ברורים ובדוקים בעת רכישת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית:

 

✔  עלות –  על בסיס מעמדנו המקצועי בחברות  הביטוח, ברוב המקרים נהנים הלקוחות שלנו מהפחתת עלויות  של פוליסות כמו  ביטוח קבלנים, ביטוח אחריות מקצועית או ביטוח חבות מוצר. מדובר על הפחתת עלויות משמעותית.

✔  היקף כיסוי – היקף הכיסוי הוא פועל יוצא של הניסיון שצברנו לאורך 25 שנים כסוכני ביטוח בענף הבנייה. אנו מזהים את "הצרות" האפשריות שאיש לא חשב על קיומן כלל, ומגבשים להן פתרונות יצירתיים שיהיו מקובלים על המבטח מצד אחד ויגנו על המבוטח מצד שני. ובשורה התחתונה אתה זוכה לכיסוי האופטימלי ביותר. 
ולא פחות חשוב. הכול נתפר ומוסכם לפני חתימה על הפוליסה כדי למנוע חילוקי דעות והפתעות בקרות האירוע (וחלילה). 


✔  ליווי צמוד – בעת אירוע המצריך הפעלת הפוליסה – אנחנו לא לבד. לצידנו פועל מזה שנים ארוכות צוות מומחים: שמאי ביטוח, מומחים ומהנדסים ובמידת הצורך גם חוקרי תאונות מנוסים ועורכי דין שיסייעו להתנהלותך במקרה של תאונה קשה. והם יודעים מה חשוב: איך להגן עליך, איך להקטין נזקים ואיך למקסם את זכויותיך  מהפוליסה.  

לקבלת מידע או פרטים על סוג הביטוח הנדרש, מלא את הטופס וניצור איתך קשר בהקדם

עגורן צריח בהרכבה

יש לכם ביטוח עבודות קבלניות? מצוין, אך מה בדבר אירועים שיתרחשו לאחר המסירה? למשל, תאונות שיקרו כאשר הפוליסה הקבלנית כבר איננה תופסת? כאן נכנס לפעולה ביטוח חבות מוצר. בניין הוא מוצר, לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980, וגם אותו יש לבטח. מה חשוב לכלול בביטוח חבות מוצר וכיצד תוודאו שהפוליסה מספקת פתרון מקיף? בשביל זה אנחנו כאן.

זו הפוליסה הבסיסית לכל פרוייקט בנייה והיא כוללת: ביטוח הרכוש והעבודות, ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים. מאחר ולכל פרויקט יש את ה'מיוחדות' שלו, משתנה גם הצורך ברכישת הרחבות שמבטיחות כיסוי ביטוחי אופטימלי. מכאן ברור מדוע את פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות צריך לבנות סוכן מבין עניין שיכול לעשות את ההבדל בין כיסוי רחב ביותר לבין מצב בו בפועל, פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות שעשית אינה מגינה עליך כראוי מפני נזקים והוצאות כבדות. 

פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר מאגדת תחתיה שני ביטוחים בעלי משמעות רבה לעוסקים בעבודות קבלניות – ביטוח אחריות מקצועית מחד וביטוח חבות מוצר מאידך. כצפוי, טובים השניים מן האחד. הפוליסה, כמוצר משולב, מקפלת בחובה יתרונות רבים לעומת רכישה נפרדת או בודדת של כל אחד מהמוצרים. כאשר שני הכיסויים "דרים" תחת אותה קורת גג, ניהול הביטוח הינו יעיל יותר. הוא מבוסס על תקופת ביטוח משותפת, קל לחדשו והוא משולם על ידי פרמיה אחת (לעתים תוך חיסכון בעלויות).

בעלי מניות, עובדים בכירים, שדרת ההנהלה, ספקים, לקוחות, רשויות, כונסים, מפרקים, לקוחות, מתחרים והרשימה נמשכת. אחריותם של נושאי משרה ודירקטורים חושפת אותם לתביעות בגין מעשים שלא כדין אשר בוצעו על ידם במסגרת תפקידם. המענה האפקטיבי כנגד ההליכים המשפטיים הללו הוא מעטפת הגנה בדמות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. פוליסה שנחיצותה קריטית בתפאורה בה תביעות אישיות כנגד דירקטורים ונושאי משרה הינן שכיחות, וכאשר האצבע על ההדק המשפטי קלה, קלה מאד.

ביטוח צד שלישי נועד לכסות אותך מפני נזקים שנגרמו לגוף או לרכוש בגלל תאונה או אירוע ביטוחי באתר הבניה ובסביבתו הקרובה. בגלל מורכבות העבודות, השינויים המתמידים, ריבוי קבלנים, עובדים, ציוד ובעיקר השוני שמייחדים כל פרויקט בניה, גם בביטוח  זה  תשאף חב' הביטוח להכיל חריגים, סייגים ודרישות מיגון לרוב. כסוכנות ביטוח מובילה בענף הבניה יש לנו את הכלים להשיג לך כיסוי ביטוחי אופטימלי...

חלקי עגורן צריך בזמן הרכבה

מאמר חשוב שכדאי לקרוא בנושא ביטוח קבלנים - קישור

זקוק לביטוח עבודות קבלניות?
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page