איציק סימון הסוכנות המובילה לביטוחי בנייה - בטיחות קורונה – הנחיות להתנהגות בטוחה באתרי בניה

03-6951414

phone4, phone, contact, telephone, support, call
איציק סימון סוכנות לביטוח בע"מ
חפש
לוגו איציק סימון הסוכנות המובילה לביטוחי בנייה, בי
כפתור ווטסאפ

בטיחות קורונה – הנחיות להתנהגות בטוחה באתרי בניה

עדכון זה בא בעקבות תקנות שעת חירום המעודכנות (נגיף קורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 2), התש"ף- 2020, שפורסמו בתאריך 30 מרץ 2020.